Master Expertdocent Beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht en Windesheim)

Introductie

De hbo-master Expertdocent Beroepsonderwijs is een gezamenlijk initiatief van Windesheim en Hogeschool Utrecht (HU), met als doel de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken. Het is de eerste educatieve masteropleiding in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo. In deze master bundelen Windesheim en de HU hun expertise op het terrein van het opleiden van beroepsbeoefenaars. Inzichten uit het onderzoeksprogramma van het Lectoraat Beroepsonderwijs vormen mede de basis.

Met de ontwikkeling van deze nieuwe masteropleiding geven beide onderwijsinstellingen samen vorm aan hun maatschappelijke opdracht om een impuls te geven aan de kwalitatieve verbetering, vernieuwing en verandering van de educatieve sector en het beroep van leraar. Daarnaast haken zij in op de behoefte aan meer docenten met een masterkwalificatie in het beroepsonderwijs.

Voor meer informatie over deze masteropleiding gaat u naar de website van Windesheim.

Kosten: € 2500 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

Locatie: Utrecht

Meer informatie

Opleidingsinhoud

Meer informatie over deze master is te vinden op de website van

logo Windesheim

Website Windesheim