Master of Engineering

Student Ruud Kleinwold

Introductie

Ruud-KleinwoldRuud Kleinwold werkt al zo’n 20 jaar bij E.ON waar hij diverse functies vervulde. In beginsel begon hij als werktuigkundige bij de toenmalige EZH op de Elektriciteitcentrale te Dordrecht. Na het volgen van een aantal studies en het bekleden van verschillende functies binnen het bedrijf (Eenheidsverantwoordelijke, Performance Engineer, Reliability Engineer) is hij momenteel als sr. Risk & Opportunity Engineer werkzaam bij het Local Fleet Management Center. Toen Ruud als Reliability Engineer een nieuwe afdeling ging opzetten kreeg hij te maken met allerlei facetten van het bedrijfsleven die een vlotte implementatie in de weg stonden. Dit en de constante behoeft om zich te ontwikkelen was de motivatie om wat meer te weten te komen over een onderhoudsorganisatie en de beschikbare beheerstechnieken. Al gauw vond hij zich terug in de schoolbanken van de HU. Ruud is in mei 2012 afgestudeerd als Master of Engineering in de richting Maintenance en Asset Manegement en als Master of Science in de richting Asset Integrity Management aan de Robert Gordon University te Aberdeen.

Afstuderen

Van uit mijn bedrijf kreeg ik de afstudeeropdracht om het dagelijks onderhoud zoals dat bij E.ON, en dan in het bijzonder de stadcentrales van E.ON, inzichtelijk en beter beheersbaar te maken. In combinatie met mijn afstudeerproject aan de Robert Gordon University besloot ik deze opdracht uit te breiden en uiteindelijk luidde de titel van mijn thesis:

“Optimizing the Asset Integrity level by a controllable daily maintenance process”

Na het opzetten van het raamwerk en de goedkeuring van mijn thesis proposal ging ik enthousiast aan de slag. Het bleek al gauw dat bij het in kaart brengen van de bestaande situatie de lessen Product Data Modelling goed van pas kwamen. Al heel snel had ik een goed overzicht hoe het proces in elkaar zat en waren sommige knelpunten al te benoemen. De volgende stap was nu de gewenste situatie te schetsen met daarbij een link naar de Asset Integrity. Een langdurige literatuurstudie was het gevolg waarbij het lesmateriaal en de aangeboden literatuur van de HU van grote waarde was. Na het ontwikkelen van Key Performance Indicators en de introductie van het World Class Performance model lag er een model voor de toekomstige onderhoudsorganisatie die in theorie beter beheersbaar moest zijn. Maar wat was nu uiteindelijk het verbeter potentieel uitgedrukt in geld? Zonder verder in detail te treden was het haalbaar om minimaal een rendementsverbetering van enkele tienden van procenten te realiseren door het tijdig en goed uitvoeren van het preventieve onderhoud. Een tiende procent rendementsverbetering levert al een brandstofbesparing van circa 250 kEuro per jaar op (cijfers 2011). Daarnaast is door het efficiënt uitvoeren van het dagelijks onderhoud mogelijk om de doorlooptijd van deze activiteiten te verkorten wat de beschikbaarheid van de productiemiddelen ten goede komt. Een procent hogere beschikbaarheid levert op jaarbasis in potentie circa 325 kEuro op. Het in kaart brengen van het proces en het benoemen van performance indicatoren levert uiteindelijk een transparante en flexibele onderhoudsorganisatie op die klaar is voor de toekomstige turbulente energiemarkt.

Heden

Momenteel ben ik werkzaam als Risk & Opportunity Engineer en hou ik mij bezig met de implementatie en ontwikkeling van nieuwe processen met betrekking tot het onderhouden van onze productiemiddelen. Een van de aandachtspunten hierbij is risicomanagement en dan met name het managen van de risico’s die een negatieve invloed op de Asset Integrity hebben. Alle geïdentificeerde risico’s worden in een multidisciplinaire werkgroep bepaald waarna in afhankelijkheid van de hoogte van het risico een passende en kosteneffectieve beheersmaatregel wordt ontwikkeld. Als facilitator van deze werkgroep moet ik effectief communiceren met de betrokkenen om de grondoorzaak van het risico te bepalen.

Studie ervaring

Het studeren aan de University of Applied Sciences en dan in het bijzonder de Master studie heb ik persoonlijk als zeer leerzaam en prettig ervaren. De docenten zijn veelal afkomstig uit het bedrijfsleven en hebben een schat aan ervaring. De studiegenoten zijn allemaal gemotiveerd en de bereidwilligheid om elkaar te helpen is alom aanwezig. Het studietempo is zeker te doen wanneer de benodigde discipline kan worden opgebracht. Het ondersteunende team is altijd bereid te helpen en de gevraagde informatie te verschaffen. Een pluspunt was voor mij ook het samenwerkingsverband met de Robert Gordon University waardoor via een aansluitende studie ook de Master of Science titel binnen handbereik ligt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten