Leraar Aardrijkskunde tweedegraads

Factsheet

Bij aardrijkskunde staat de bestudering van gebieden centraal. Hoe ziet de ruimtelijke inrichting van regio’s eruit, hoe zijn landschappen ontstaan? Met een geografische bril kijkt u naar alle facetten van regio’s. Als docent heeft u naast een flinke dosis vakkennis ook didactische, pedagogische en sociale kwaliteiten in huis. U kunt een veilige leeromgeving scheppen, waarbinnen u de leerlingen uitdaagt zelf op zoek te gaan naar kennis. Met de deeltijdopleiding tot leraar aardrijkskunde tweedegraads bij Hogeschool Utrecht ontwikkelt u daarbij uw didactische vaardigheden en tilt u uw vakkennis naar een hoger niveau.

Al vanaf het eerste jaar van uw studie doet u werkervaring op in de praktijk. U leert alles over het vak aardrijkskunde en tegelijk leren we u die kennis op een creatieve manier over te brengen op uw leerlingen. Zo start u aan het begin van de opleiding tot docent aardrijkskunde direct met het ontwerpen van een excursie voor medestudenten op het gebied van stadsgeografie. Bij de meeste cursussen vertaalt u de inhoud direct naar de praktijk. U ontwerpt lesmateriaal, veldwerken en/of practica, die u in uw lespraktijk of op de opleiding uitvoert.

Afstudeerrichtingen

Tijdens de studie maakt u een keuze voor een van de twee afstudeerrichtingen: het beroepsonderwijs (bo) of het algemeen vormend onderwijs (avo). Kiest u voor het beroepsonderwijs, dan kunt u lesgeven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en in het volwassenenonderwijs (bve). Kiest u voor het algemeen vormend onderwijs, dan kunt u lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo. 

Beroepsperspectief

Afhankelijk van de afstudeerrichting die u heeft gekozen, kunt u met een tweedegraadsbevoegdheid leraar Aardrijkskunde lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo of in het vmbo, mbo en volwassenenonderwijs (bve). U bent bevoegd voor beide richtingen. Wilt u werken in een richting waarin u niet bent gespecialiseerd dan bestaat de mogelijkheid dat u moet bijscholen.

Na de opleiding kunt u aan de slag als leraar aardrijkskunde en mag u de titel Bachelor of Education voeren. U kunt daarmee lesgeven in het vmbo, het mbo en de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van het havo en vwo. De meeste studenten maken al tijdens hun studie de overstap naar een betaalde baan als leraar aardrijkskunde. Het perspectief op het vinden van een passende baan is goed.

Weten of deze opleiding bij u past? Of benieuwd naar het beroepsperspectief en doorstudeermogelijkheden?

Data: De deeltijdopleiding Leraar Aardrijkskunde tweedegraads heeft één instroommoment per jaar: 1 september. Kijk voor de aanmelddeadline bij Praktische Zaken.

De deeltijdopleiding Leraar aardrijkskunde tweedegraads start jaarlijks in september en duurt vier jaar. U volgt één dag per week lessen op de hogeschool: op dinsdag van 10.00 tot 22.00 uur. De studielast is 30 uur per week, waarvan 20 uur per week zelfstudie.

Kosten: € 1800 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

 

Daarnaast moet u rekening houden met € 200 aan overige kosten (literatuurkosten), € 150 in het eerste studiejaar (veldwerken) en € 900 per jaar in jaar twee en drie (veldwerken).

 

U bent al leraar en wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kunt u wellicht een lerarenbeurs aanvragen. U kunt deze beurs aanvragen via de site van DUO. Ook leest u hier alles over de voorwaarden, bedragen en uitzonderingen.

 

Komt u niet in aanmerking voor de lerarenbeurs? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Havo-, vwo-, of mbo-diploma (niveau 4). Lees meer over de toelatingseisen.

Een master volgen?

Lessituatie Deze opleiding als master

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie