Betaalmogelijkheden wettelijk collegegeldtarief

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden voor de bachelor- en masteropleidingen die door de overheid worden gesubsidieerd. Een overzicht vindt u hieronder. Deze informatie geldt niet voor de cursussen en masters die niet door de overheid worden gesubsidieerd.

De betaling van collegegeld regelt u bij uw aanmelding in Studielink met een digitale machtiging, of via een betalingsformulier.

1. Eenmalige automatische incasso
U machtigt de HU om het collegegeld ineens af te schrijven van uw rekening, of van de rekening van een ander. Deze incasso vindt plaats rond 25 september. Betaalt een ander voor u het collegegeld, dan ontvangt u na het invullen van de betalingsgegevens een activeringscode per e-mail. Stuur deze code door naar de betaler, hij/zij ondertekent de digitale machtiging vervolgens met zijn/haar eigen DigiD.

2. Automatische incasso in 10 termijnen
U machtigt de HU om het collegegeld in tien termijnen af te schrijven van uw rekening of de rekening van een ander. Hiervoor worden eenmalig €24,00 administratiekosten in rekening gebracht, die gelijk met de eerste termijn worden afgeschreven. De tien incasso’s vinden plaats rond 25 september, 25 oktober, 25 november, 25 december, 25 januari, 25 februari, 25 maart, 25 april, 25 mei (dubbele afschrijving) en 25 juni (dubbele afschrijving). Betaalt een ander voor u het collegegeld, dan ontvangt u na het invullen van uw betalingsgegevens een activeringscode per e-mail. Stuur deze code door naar de betaler, hij/zij ondertekent de digitale machtiging vervolgens met zijn/haar eigen DigiD.

3. Betaling via overboeking
Het is ook mogelijk het collegegeld te betalen via een overboeking. Geef dit aan in Studielink (kies: Betaling op een andere wijze) en download vervolgens het Betalingsformulier. Zodra wij uw betalingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u een factuur. Aan de hand van de factuur maakt u (of een andere betaler) het collegegeld in z'n geheel over, binnen 30 dagen na de factuurdatum, t.n.v. Stichting Hogeschool Utrecht, rekeningnummer 25.67.32.760. Vermeld bij uw betaling altijd het factuurnummer en uw studentnummer.

Het kan gebeuren dat een incasso niet goed verloopt, waardoor er geen geld wordt afgeschreven. In dat geval blijft uw als student of cursist zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige betaling van het collegegeld aan Hogeschool Utrecht.

Buitenlands rekeningnummer
Heeft u een buitenlands bankrekeningnummer? Dan kunt u geen gebruik maken van de digitale machtiging in Studielink. Geef dit dan aan in Studielink (kies Betaalwijze Via een niet-Nederlandse bankrekening). Download vervolgens het Betalingsformulier en vul deze in. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u een factuur. Aan de hand van de factuur maakt u het collegegeld in z'n geheel over, binnen dertig dagen na de factuurdatum, t.n.v. Stichting Hogeschool Utrecht, rekeningnummer 25.67.32.760. Vermeld bij de betaling altijd het factuurnummer en uw studentnummer.

Betaling door werkgever
Betaalt een werkgever of bedrijf voor u het collegegeld? Dan kunt u geen gebruik maken van de digitale machtiging in Studielink. Geef dit dan aan in Studielink (kies Betaalwijze Op een andere wijze (via werkgever)). Download vervolgens het Betalingsformulier en vul deze in. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u een factuur. Aan de hand van de factuur maakt de betaler het collegegeld in z'n geheel over, binnen dertig dagen na de factuurdatum, t.n.v. Stichting Hogeschool Utrecht, rekeningnummer 25.67.32.760. Zorg dat bij de betaling altijd het factuurnummer en studentnummer vermeld staan.

Betaalgegevens wijzigen
Nadat u de digitale machtiging heeft bevestigd, is het niet meer mogelijk uw gegevens te wijzigen in Studielink. Maak in dat geval gebruik van het Betalingsformulier om uw gegevens te wijzigen. Informatie hierover vind u op onze intranetsite (inloggegevens benodigd).