Studenten Built Environment maken de provincie Utrecht toekomstbestendig

22-11-2017

Studenten Built Environment van Hogeschool Utrecht presenteerden innovatieve oplossingen die steden toekomstbestendig en duurzaam maken. Zo proberen ze een impuls te geven aan de mobiliteit en bereikbaarheid binnen de provincie Utrecht, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte behouden blijft.

Utrecht Science Park

Mobiliteit, duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijke taken van de provincie Utrecht. Daarom wil het goed omgaan met de druk op steden en tegelijk de leefbaarheid binnen de steden vergroten. Honderdachtenvijftig studenten Built Environment die de cursus Smart Sustainable Cities volgen, zijn op een creatieve manier aan de slag gegaan om de provincie te inspireren. De studenten kregen de volledige vrijheid om uit te zoeken hoe een goed evenwicht gerealiseerd kan worden tussen bereikbaarheid en een goede kwaliteit van de leefomgeving.

Professionals van morgen betrekken

De provincie wil stedelijke ontwikkeling de kracht van morgen laten zijn. Door studenten te betrekken bij het project laat de provincie zich inspireren door de professionals van morgen: de studenten van nu. Om de studenten uit te dagen, waren er vijf juryleden bij de presentaties aanwezig om het beste idee te bekronen. De juryleden hebben de ontwerpen van de studenten onder andere beoordeeld op originaliteit, creativiteit, duurzaamheid en presentatie.

Studenten BBE in het provinciehuisSmart Sustainable Cities

Binnen de cursus Smart Sustainable Cities gekregen de studenten les over de thema’s mobiliteit, geodata, gebouwbeheer en circulariteit. Ook is er binnen de opdracht gekeken naar de totale breedte van mobiliteit en duurzaamheid in de provincie. Er is daarbij gezocht naar kansen en mogelijkheden om de stad leefbaar te houden ook als het inwonersaantal, zoals wordt voorspeld, blijft groeien.

High line en circulair bouwen

In kleine groepen van vijf tot tien studenten is gewerkt aan verschillende innoverende ideeën. De ene groep heeft zich gericht op het bevorderen van de verkeersstromen in de stad en een andere groep heeft zich gefocust op circulair bouwen. Weer een andere groep heeft een zogenaamde Highline over het spoor bij Utrecht Centraal ontworpen om het stadsklimaat te verbeteren, geïnspireerd op de Highline in New York.
Na een voorselectie van alle groepen zijn elf groepen geselecteerd om op de eindbijeenkomst hun ontwerp te presenteren. De winnaars kregen een gepast cadeau van de juryvoorzitter, namelijk een powerbank die werkt op zone-energie.

Lees algemene beschrijving van dit project
Bron: Academie van de Stad