Onderwijsmodules leren professionals omgaan met verward gedrag

10-04-2018

Om professionals in zorg, welzijn en veiligheid beter te leren werken en omgaan met ‘verward gedrag in de wijk’ maken Hogeschool Utrecht en Inholland een hbo-brede onderwijsmodule.

Onder de werktitel ‘Interprofessioneel werken ten behoeve van personen met verward gedrag’ werken Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland samen aan een onderwijsmodule die op den duur te gebruiken moet zijn door alle hogescholen in Nederland. Het gaat om een flexibel inzetbare keuzemodule voor onderwijs aan diverse professionals (in opleiding) die een actieve rol (kunnen) vervullen bij de opvang van psychisch kwetsbare burgers.

Verward gedrag

De maatschappij wordt steeds vaker geconfronteerd met personen met ‘verward gedrag’. Het gaat hier om mensen met verschillende soorten aandoeningen of beperkingen, bijvoorbeeld een psychische aandoening of een verslaving, die problemen ervaren in wonen, werk en opleiding, gezondheid of andere ‘levensdomeinen’. Deze mensen dreigen soms de grip op hun leven te verliezen, waarbij zij mogelijk zichzelf of andere schade toebrengen.

Speciale vaardigheden nodig

Om deze problematiek het hoofd te bieden, is interprofessionele samenwerking vanuit diverse sectoren nodig. Gezien de complexiteit van de problematiek is vaak hbo-denk- en werkniveau onmisbaar om met deze doelgroep om te gaan en de samenwerking met andere professionals te coördineren. Ook moeten professionals strategisch kunnen manoeuvreren bij soms conflicterende belangen in de omgang met patiënten met een ernstige psychische ontregeling. De module helpt studenten om in een vroeg stadium deze vaardigheden in de vingers te krijgen.

GGZ-instelling Parnassia Groep is betrokken bij dit project, dat gesubsidieerd wordt door onderzoeksfinancier ZonMW.