Nieuwe masteropleiding voor community development

05-07-2018

De HU start een nieuwe masteropleiding: Community Development. Hierin werken we aan duurzame sociale innovatie in de stedelijke omgeving. Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van samenleven door het versterken van gemeenschappen. De opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk.

Nieuwe master Community Development

Toenemende verstedelijking en sociale en culturele diversiteit stellen sociale professionals voor nieuwe uitdagingen. Hoe zorg je voor inclusie? Hoe kun je cultuur en creativiteit inzetten om de sociale cohesie te vergroten? Hoe betrek je mensen bij hun omgeving en zorg je voor een hechte gemeenschap? Om deze uitdagingen aan te gaan, start de HU in september 2018 met de eenjarige masteropleiding Community Development.

Uiteenlopende werkvelden
De nieuwe master is ontwikkeld op uitdrukkelijk verzoek van en in nauwe samenwerking met het beroepenveld. Die heeft grote behoefte aan professionals die over de grenzen van het sociale domein heen kunnen kijken, multidisciplinair kunnen denken en ondernemend en experimenteel zijn ingesteld. De master is dan ook geschikt voor studenten uit uiteenlopende werkvelden, zoals zorg en welzijn, kunst en cultuur, opvoeding en onderwijs, bestuur en beleid, en werk en inkomen.

Doendenken
Studenten gaan vanuit hun eigen domein een jaar lang aan de slag met concrete vraagstukken. Ze leren over de grenzen van je eigen domein heen te kijken en innovatief en multidisciplinair te ‘doendenken’. Elke module is ingericht als kennis- en innovatiewerkplaats, waarin studenten in leerteams kennis over theorie en praktijk uitwisselen. De opleiding wordt gevoed door maar liefst vier HU-lectoraten en hun relaties in het werkveld.

Meer informatie
De verwachte openstelling van de inschrijving is half juli 2018. De master is ook open voor deeltijdstudenten. Heeft u interesse in of vragen over deze opleiding, neem dan contact op met aart.vandermaas@hu.nl.