HU maakt deeltijdopleidingen flexibel

03-08-2017

Leven Lang Leren vraagt om voldoende mogelijkheden om werk, privé en studie te combineren. De HU speelt daarop in met de pilot Flexibilisering. Vanaf september kunnen deeltijdstudenten terecht bij een aantal heel flexibel ingerichte deeltijdopleidingen. Om dit mogelijk te maken heeft Hogeschool Utrecht onlangs 2 miljoen euro subsidie gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Paula Veltink

‘Precies wat ik zoek.’ Die reactie hoort Paula Veltink (docent en een van de ontwerpers van de nieuwe deeltijdopleiding HRM) regelmatig van geïnteresseerden op open avonden. Dat zit ‘m onder andere in de flexibiliteit van de deeltijdopleiding HRM. Een deeltijdstudent kan vanaf september zelf kiezen wanneer hij welke module wil volgen. Deeltijdstudenten vinden het vaak zwaar om werk en privé te combineren en de balans goed te houden. Allerlei factoren zijn van invloed op het verloop van de deeltijdstudie, zoals de thuissituatie en de houding van de werkgever. De nieuwe opzet biedt de student veel meer flexibiliteit. Dat maakt het makkelijker om tijdens de studie te versnellen, of in te lopen als je vertraging hebt opgelopen. Veltink: “De volgordelijkheid hebben we eruit gehaald. De modules staan op zichzelf en de deeltijdstudenten kiezen welk thema op welk moment het beste aansluit op de werksituatie. Zo richten ze hun eigen leerroute in. De deeltijdstudenten vormen gedurende de opleiding met een vast groepje mededeeltijdstudenten een leerteam. De meeste deeltijdstudenten vragen daar ook om. Ze willen verbinding met anderen en met de opleiding, in plaats van alles zelfstandig doen.”

Leeruitkomsten staan centraal

Het flexibele onderwijs is ingericht met leeruitkomsten. In een leeruitkomst beschrijft de opleiding wat een student moet weten, wat hij moet begrijpen en wat hij moet kunnen. De student toont een leeruitkomst aan door bijvoorbeeld beroepsproducten te ontwikkelen en beroepshandelingen uit te voeren: activiteiten of diensten die de student straks in zijn beroep moet kunnen ontwikkelen of uitvoeren. Veltink: “De praktijkopdrachten zijn belangrijk, omdat ze tonen wat de deeltijdstudenten kunnen. Hierin zit voor de deeltijdstudenten dan ook de grootste inspanning. We zien bij de deeltijdstudenten momenten van grote trots, trots op het gerealiseerde ‘meesterschap’, het eindresultaat. En we merken dat deeltijdstudenten al tijdens de opleiding loopbaanstappen gaan zetten en een andere baan krijgen of een promotie.” Hoeveel tijd iemand nodig heeft om een leeruitkomst te realiseren, verschilt per student. Iedere student heeft andere mogelijkheden op zijn werk en een andere voorgeschiedenis. De HRM-docenten helpen de student bij het werken aan leeruitkomsten door tussentijds feedbackmomenten in te bouwen op producten. Met de feedback kan de student het beroepsproduct aanpassen en verbeteren.

Samenwerking en co-creatie

Bij de ontwikkeling van de deeltijdopleiding HRM, als onderdeel van de pilot Flexibilisering,  is er veel afgestemd met andere ontwikkelaars en experts, om gebruik te kunnen maken van elkaars opgedane kennis. Zo is er een supportteam onderwijsinnovatie, waarin docenten van alle instituten van elkaar leren over innovatieve elementen als leerteams, blended learning en uitkomstgericht toetsen. Deze expertise deelt dit supportteam met de diverse innoverende opleidingen. Voor het ontwikkelen van de concrete inhoud van de HRM-deeltijdopleiding is daarnaast veel samengewerkt met professionals uit de beroepspraktijk en met deeltijdstudenten, vertelt Veltink: “De opleiding is tot stand gekomen in co-creatie, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en ambities van deze belangrijke stakeholders. We gaan goed opletten of de pilot uitpakt zoals we willen. De nieuwe deeltijd bacheloropleiding kan in de toekomst nog verder geflexibiliseerd worden als we modules laten certificeren. Zo kunnen we inspelen op de mogelijkheid dat mensen in de toekomst, eventueel vanuit persoonsgebonden studiebudgetten, losse modules willen volgen. In mijn visie is dat een mooie vervolgstap. Want dat daar in praktijk behoefte aan is, merken we nu al op open avonden.”

Lees meer over het flexibel deeltijdonderwijs

Welke opleidingen kunt u in 2017 – 2018 flexibel volgen bij de HU?

Vanaf september starten onderstaande opleidingen met flexibele insteek. In september 2018 gaan nog 18 flexibele opleidingen van start.

Deeltijd bacheloropleidingen
Bedrijfseconomie
Bedrijfskunde (MER)
Built Environment
Commerciële Economie
HBO-ICT
HBO-Rechten
Human Resource Management
Leraar Engels tweedegraads
Leraar Nederlands tweedegraads
Leraar Wiskunde tweedegraads
Opleiding tot Verpleegkundige
Pedagogiek
Sociaal Juridische Dienstverlening
Social Work
Werktuigbouwkunde

Deeltijd masteropleidingen
Master Fysiotherapie
Master Pedagogiek