Workshop "Using the elevator up & down.” Over differentiëren tijdens de Engelse les

Veel leraren in het basisonderwijs zijn parttime werkzaam en hebben niet de tijd om een volledige post-bacheloropleiding te volgen. Om toch te kunnen voldoen aan de eisen van het register leraar, biedt Hogeschool Utrecht het gehele jaar door workshops aan die afgeleid zijn van de post-bacheloropleidingen voor leraren in het primair onderwijs.

Iedere leerling leert op zijn of haar eigen tempo, zo ook bij het aanleren van een vreemde taal. Differentiatie speelt daarbij een cruciale rol. Als je wilt dat kinderen gemotiveerd en enthousiast meedoen tijdens de Engelse les, zal je kritisch naar de leerstof en –activiteiten moeten kijken en kennis hebben van de niveauverschillen binnen jouw klas.

De workshop start met een stukje theorie over differentiëren, daarna ga je aan de hand van zelf meegenomen materialen en toetsen in groepjes aan de slag. Jullie analyseren en beoordelen de materialen en zoeken naar de verschillende differentiatiemogelijkheden voor jouw klas. Uiteraard krijg je ook tips en suggesties van de docent mee om direct toe te passen in de onderwijspraktijk. Wel een waarschuwing vooraf: there is no quick fix…

Over de workshops voor leraren in het primair onderwijs

Hier vindt u een overzicht van alle workshops voor leraren in het primair onderwijs. Het staat u vrij hoeveel workshops u tijdens een cursusjaar volgt. Als u deelgenomen heeft aan een workshop (die is aangemeld bij register leraar) krijgt u van ons een bewijs van deelname met daarop de thematiek en de tijdsinvestering.

Als u zich op tijd heeft ingeschreven voor een workshop, krijgt u een week voor de workshop een voorbereidende opdracht om de kennis en vaardigheden waarmee u tijdens de workshop kennis maakt, zo optimaal mogelijk te verbinden met uw eigen onderwijspraktijk.

Kosten: 50 euro per workshop

Locatie: Padualaan 97, Utrecht.