Workshop Hoogbegaafdheid: Keep it positive!

Veel leraren in het basisonderwijs zijn parttime werkzaam en hebben niet de tijd om een volledige post-bacheloropleiding te volgen. Om toch te kunnen voldoen aan de eisen van het register leraar, biedt Hogeschool Utrecht het gehele jaar door workshops aan die afgeleid zijn van de post-bacheloropleidingen voor leraren in het primair onderwijs.

Onder het overheidsbeleid van ‘passend onderwijs’ heeft het huidige onderwijs sterk de focus gericht op tekorten van leerlingen. De laatste jaren wordt echter een lans gebroken door een aantal wetenschappers, voor een verschuiving naar het kracht-paradigma dat minder gericht is op toets-scores en meer op de vorming van de leerling en de positieve emotie ervan. Werken vanuit een positieve benadering leidt tot een goed pedagogisch klimaat waar kinderen de ruimte krijgen om volledig tot hun recht kunnen komen.

Tijdens deze workshop krijgt u eerst een stuk theorie over positieve psychologie. Vervolgens geven wij een aantal praktijkvoorbeelden. Uiteindelijk bekijkt u aan de hand van opdrachten tijdens de bijeenkomst hoe u op school een positief werkklimaat kunt creëren en/of verder kunt uitbouwen. Daarbij reiken wij enkele vaardigheden aan die ‘the well being’ van uw leerlingen zal vergroten.

Over de workshops voor leraren in het primair onderwijs

Hier vindt u een overzicht van alle workshops voor leraren in het primair onderwijs. Het staat u vrij hoeveel workshops u tijdens een cursusjaar volgt. Als u deelgenomen heeft aan een workshop (die is aangemeld bij register leraar) krijgt u van ons een bewijs van deelname met daarop de thematiek en de tijdsinvestering.

Als u zich op tijd heeft ingeschreven voor een workshop, krijgt u een week voor de workshop een voorbereidende opdracht om de kennis en vaardigheden waarmee u tijdens de workshop kennis maakt, zo optimaal mogelijk te verbinden met uw eigen onderwijspraktijk.

Kosten: 50 euro per workshop

Locatie: Padualaan 97, Utrecht.