Workshop: Executieve functies en leer/studievaardigheden

Voor iedereen die wil meedenken over problemen met leren, op pad met Frans… theoretische inhouden ‘vertalen’ naar het leren van leerlingen.

We leven en werken in een tijd waarin we elke dag weer iets nieuws te horen krijgen. Soms zijn het weetjes, soms blijkt het nepnieuws, soms geeft de politiek opdrachten die het onderwijs moet oplossen. Het is nauwelijks mogelijk om alles bij te houden en in de drukke onderwijspraktijk van elke dag is er zeker géén tijd om eens rustig en goed na te denken over het leren van de leerlingen of iets in de literatuur op te zoeken.

Zo zijn er de laatste jaren al heel wat onderwerpen voorbijgekomen zoals executieve functies, werkgeheugen, leerstijlen, vluchtige aandacht van leerlingen, zelfsturend leren, vaardigheden behorend bij de 21e eeuw, pestprotocollen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

In deze workshop staan we stil bij executieve functies, aandacht en alertheid, leren, leerstijlen, ontwikkelings(on)mogelijkheden, persoonlijkheidskenmerken, motivatie en schoolsucces. Uiteraard is er over elk onderwerp afzonderlijk al veel te bespreken. Het is echter de bedoeling om deze onderwerpen kritisch te bespreken in relatie tot het leren van leerlingen. Zowel gevestigde kennis alsook nieuwe kennis en wetenschappelijke opinies komen aan bod. Het laatste gedeelte van de bijeenkomst spreken we over concrete uitgangspunten voor aanpak. We gaan geen concrete stappenplannen uitwerken, omdat dit geen recht doet aan de diversiteit van onderwijssituaties en leerlingen. Het zou wel een mooi vervolg kunnen zijn op deze workshop.

In de workshop zullen we het hebben over leerlingen uit primair onderwijs, vo en mbo. Het is de bedoeling dat u aan het eind van de workshop geïnspireerd bent om morgen met een ‘andere bril’ naar het leren van uw leerlingen te kijken, evenals manieren van instrueren.

Voor wie

Leraren en begeleiders en andere medewerkers in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Datum

16 mei 2018 van 14.30 tot 17.30 uur.

Omvang

Eén bijeenkomst.

Kosten

€ 100.

Locatie

Maastricht/Houthem.