Executieve functies en begrijpend lezen

11-04-2018

Executieve functies (denkprocessen) lijken belangrijker dan cognitieve vermogens bij het begrijpen van teksten. Succesvol begrijpend lezen is alleen mogelijk wanneer er rekening wordt gehouden met de executieve functies van leerlingen. In één dagdeel wordt een ander (verhelderend?) perspectief geboden voor de aanpak van het begrijpend lezen.

Beroepspraktijk Onderwijs

Executieve functies zijn een verzamelterm voor denkprocessen (functies) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren (executie) van sociaal én doelgericht gedrag (2013, Smidts en Huizinga). Executieve functies krijgen steeds meer aandacht en dat is terecht. Een hoger IQ blijkt geen garantie te zijn voor schoolsucces. Leerlingen in de onderbouw en bovenbouw van de basisschool (en onderbouw van het voortgezet onderwijs) laten duidelijk verschillen zien. Problemen in de ontwikkeling van executieve functies leiden tot problemen in het begrijpen, overzien en verwerken van begrijpend leesteksten. 

Op welke leeftijd kan ik wát verwachten van het executief functioneren? Mag ik verwachten dat een leerling van 8 jaar zijn eigen leesstrategie bedenkt? Wat is eigenlijk begrijpend lezen? Is het méér dan het hanteren van een begrijpend leesstrategie? Zowel theorie als praktijk komen aan bod voor zover de tijd dit toelaat. Wanneer er behoefte is aan méér verdieping zijn vervolgbijeenkomsten mogelijk (alleen bij voldoende deelnemers).

Voor wie
Leraren, coördinatoren, remedial teachers, intern begeleiders in het primair (speciaal) onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Datum 
11 april 2018 van 14.30-17.30 uur

Omvang
1 bijeenkomst

Kosten
€ 100,-

Locatie
TheaterHotel de Oranjerie Roermond

Schrijf je in voor deze bijeenkomst

Aanmelden