Begeleiden van leerlingen met een vluchtelingachtergrond (dit evenement is geweest)

29-03-2018

Hoe begeleiden we het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen met een vluchtelingachtergrond? Welke kennis hebben we nodig met betrekking tot de cultuurverschillen, hoe gaan we om met het verwerken van stressvolle gebeurtenissen, welke materialen zijn beschikbaar en hoe organiseren we het onderwijs aan hen?

vluchtelingenachtergrond

Het Seminarium voor Orthopedagogiek krijgt met regelmaat vragen over de opvang van leerlingen met een vluchtelingachtergrond. In antwoord op deze vragen zijn drie lesbijeenkomsten ontwikkeld met achtergronden en praktijkervaringen, zodat de eerste stappen op weg naar een goede begeleiding van leerlingen met een vluchtelingachtergrond gezet kunnen worden.

  1. In de eerste bijeenkomst staat de taalverwerving centraal. Aan de orde komen: de invloed van de leeftijd op taalverwerving, de invloed van T1 op T2, de visie op meertaligheid, de betekenis daarvan voor de schoolpraktijk en de start van leesonderwijs in het Nederlands.
  2. In de tweede bijeenkomst staat de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Aan de orde komen: de betekenis van sociaal-emotioneel leren (SEL) voor leerlingen met verschillende culturele achtergronden, de rol van de leraar en de leermiddelen die ingezet kunnen worden bij lessen SEL aan leerlingen met een vluchtelingachtergrond.
  3. In de derde bijeenkomst komen de onderwerpen trauma en veerkracht aan de orde. Wat kan de leraar en wat kan de school doen om de veerkracht te vergroten? Wat kan de leraar en wat kan de school betekenen voor leerlingen die ondersteund moeten worden bij het verwerken van traumatische ervaringen?

De bijeenkomsten duren drie uur en worden verzorgd door hogeschooldocenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), die gespecialiseerd zijn in taalverwerving, sociaal-emotioneel leren en passend handelen bij complex gedrag.

De kosten zijn € 200 per deelnemer met een minimum van 15 deelnemers en een maximum van 30 deelnemers. De cursusmaterialen staan in een elektronische leeromgeving. Nieuwe ontwikkelingen zijn te volgen via onze Facebookpagina.
 
De cursus wordt op verschillende lesplaatsen van het Seminarium voor Orthopedagogiek aangeboden, maar kan ook op locatie aangeboden worden. De cursusaankondigingen voor losse deelnemers vindt u op de website van LOWAN en op de website van het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Voor informatie over lesdata en de cursus op locatie stuurt u een e-mail naar: utrecht.seminarium@hu.nl, amsterdam.seminarium@hu.nl, denhaag.seminarium@hu.nl, rotterdam.seminarium@hu.nl, vlissingen.seminarium@hu.nl of maastricht.seminarium@hu.nl.

 Voor meer informatie over de inhoud van de cursus stuurt u een mail naar ria.goedhart@hu.nl of ria.geerse@hu.nl.