Communicatie & interactie – online en offline in gesprek met de omgeving

Factsheet

Voor effectieve communicatie is het zinvol aan te sluiten bij gesprekken in de samenleving. Hierbij is het niet alleen belangrijk rekening te houden met de inhoud van die gesprekken, maar ook met de manier waarop zo’n gesprek verloopt en de effecten van bepaalde uitspraken. In de cursus ‘Communicatie & interactie – online en offline in gesprek met de omgeving’  staan we hierbij stil en benadrukken we het belang van gesprekken in het publieke domein.  De dagelijkse omgeving van mensen vormt daarbij het uitgangspunt. We kijken naar gesprekken tussen burgers en organisaties, maar ook naar gesprekken tussen burgers onderling. Ook deze gesprekken geven organisaties inzicht in wat belangrijk is voor stakeholders en welke impact bepaalde uitspraken hebben. Kortom: zaken waar je als organisatie iets mee moet. Wat is het vraagstuk en hoe wordt dat besproken? Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een vergunning overweegt voor een nieuwe coffeeshop, kunnen de gesprekken die daarover gaande zijn tussenburgers (bijvoorbeeld op een bijeenkomst in het gemeentehuis, of op de lokale Facebookpagina) inzicht geven in hun zorgen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat burgers in een dergelijk gesprek hun positie als bezorgde ouders benadrukken. Deze inzichten kunnen vervolgens de basis vormen voor het formuleren van een kansrijke communicatiestrategie. 

In de cursus maak je onder meer kennis met de onderzoeksmethode discoursanalyse. Discoursanalyse staat voor een bijzondere manier van kijken naar communicatie, en dan met name het gesprek. Vaak staat bij communicatieonderzoek/-analyse centraal wat mensen ergens van vinden. Bij discoursanalyse echter is er speciale aandacht voor de wijze waarop mensen, in gesprek, met elkaar dingen met taal doen. In plaats van alleen zoeken naar de mening van mensen geeft discoursanalyse je inzicht in de wijze waarop mensen hun ideeën en gedragingen verwoorden in relatie tot anderen. Centraal staat de vraag welke effecten sprekers al dan niet bewust nastreven met hun woorden. 

Tijdens de cursus geven we je inzicht in het proces dat bij een volledige discoursanalyse wordt doorlopen. Van probleem, naar de aanpak, naar de analyse, de resultaten, en de vertaling naar een communicatiestrategie. Ook leer je zelf te kijken met de DiscoursAnalytische Bril (DAB). Diverse professionals uit de praktijk leveren een belangrijke bijdrage aan de cursus. Zo word je onder andere meegenomen in de monitoring van gesprekken op sociale media. De cursus stelt je in staat onderbouwde keuzes te maken bij het ontwikkelen en de uitvoering van bijeenkomsten met burgers.

 

Data: 29 januari 2019 t/m 9 april 2019. Lestijden 19.00-22.00 uur.
Kosten: € 1350,- (vrij van BTW) (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Dit bedrag is inclusief studiemateriaal.

Locatie: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Omvang: Acht dagdelen. Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat van deelname.
Toelatingseisen: Hbo-niveau.
Deelname is afhankelijk van selectie. Graag ontvangen wij uw cv.
Groepsgrootte:

Maximaal twaalf deelnemers.

Open avond: Tijdens de open avond maken wij graag kennis met u. In een persoonlijk gesprek beantwoorden we al uw vragen en kijken we samen welk traject het beste bij u past. Lees meer over de open avond.

Centrum voor communicatie en Journalistiek

Telefoon: 088 - 481 35 00
E-mail:  ccj@hu.nl
Website: www.ccj.hu.nl
Facebook: facebook.com/ccj.hu/
Twitter: @CCJHU
Instagram: instagram.com/ccj.hu/
LinkedIn: linkedin.com

 

Koningsbergerstraat 9

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht 
 
Exterieur Koningsbergerstraat

Locatie-informatie

Opleidingsoverzicht

Bezoekers bekeken ook:
 

Informatief schrijven
Copywriting
Schrijven voor het web
Storytelling
Narratieve journalistiek
 

Bekijk het totale cursusaanbod communicatie en journalistiek

Bekijk het overzicht