Master of Engineering

Hoe gaat het nu met... Farshid Kootizadeh

Farshid Kootizadeh Master of Engineering – 2014 

 “Met het toepassen van mijn afstudeerwerk kan Dunea 3 miljoen euro op investeringskosten besparen”.

Werk en opleidingen

Farshid Kootizadeh (1970) werkt bij drinkwaterbedrijf Dunea in Zoetermeer als Asset Engineer. Hij werd opgeleid als bachelor werktuigbouwkundige en studeerde eerder af als bachelor wiskunde aan de Universiteit van Teheran. In 2014 voltooide hij de Master of Engineering in Maintenance & Asset Management aan Hogeschool Utrecht, University of Applied Sciences. Waarom koos hij voor de Master of Engineering en wat heeft het hem en het drinkwaterbedrijf Dunea opgeleverd?

Afstudeeronderzoek Master of Engineering naar optimalisatie waterontharding
Farshid: “Dunea nam voor de drinkwaterzuivering Katwijk in 1999 een nieuwe wateronthardingsinstallatie met vijf onthardingsreactoren in gebruik. In bedrijf bleek de zuivering niet geheel effectief te functioneren waarna het proces verder is geoptimaliseerd. Sinds 2003 mengen we een hoeveelheid zeer zacht water uit onthardingsreactoren met harder water via een bypass. Dit levert betere resultaten op dan al het water alleen via onthardingsreactoren te ontharden.

De laatste jaren stelt Dunea doelmatigheid voorop. Het optimaliseren van kosten is daar een onderdeel van, juist omdat om het gemeenschapsgeld gaat. Uit mijn afstudeeronderzoek is gebleken dat er, door de aangepaste manier van ontharden, nog maar drie onthardingsreactoren nodig zijn. Hiermee is Dunea in staat dezelfde kwaliteit te leveren tegen relatief lagere kosten en met nagenoeg dezelfde risico’s.”

Levenscyclus-denken

“Dunea heeft in 2012 een belangrijke stap gezet door assetmanagement een prominente plaats binnen de organisatie te geven. We werken met vele collega’s samen aan de verdere professionalisering van assetmanagement. In het kader van die professionalisering heb ik de kans gekregen om de masteropleiding Master of Engineering in Maintenance & Asset Management te volgen en zo aanvullende kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ik vind het erg interessant op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van assetmanagement binnen Dunea.

Meestal kijken bedrijven vooral naar de aanschafkosten, niet naar toekomstige kosten. Levenscyclus-denken doet dat wel en betrekt alle kosten erbij, van planvorming en ontwerp tot bouw, beheer en onderhoud, gebruik en sloop. Het levenscyclus-denken wordt vaak als kostenverhogend gezien, maar kan op de langere termijn juist enorme kosten besparen. Mijn afstudeeronderzoek ging over het optimaliseren van de wateronthardingsinstallatie in Katwijk over de hele levenscyclus, met optimale toegevoegde waarde en tegen zo laag mogelijke kosten. Het optimaal beheren en onderhouden van installaties is complex en vraagt een zorgvuldige afweging tussen prestaties, kosten en risico’s. Daarbij ontstaan soms tegenstrijdige belangen in de afwegingen, bijvoorbeeld bij investeringen op korte of lange termijn, preventief of correctief onderhoud, kosten versus risico’s en nieuwbouw versus onderhoud.”

Life Cycle Optimizing Model

“Ik ontwikkelde een nieuw model, het Life Cycle Optimizing Model (LCOM). Door LCOM toe te passen worden deze afwegingen transparanter en inzichtelijker. Met het toepassen van dit model heb ik berekend dat Dunea  3 miljoen euro op investeringskosten kan besparen in 2018. Daarnaast kunnen we tot 2040 jaarlijks 20 duizend euro besparen op onderhouds- en automatiseringskosten van de onthardingsinstallatie. Ook in 2015 staat Life Cycle Costing en het optimaliseren ervan bij Dunea bovenaan de agenda. Het LCOM-model is trouwens ook goed toepasbaar in andere sectoren, zoals energie (Eneco, Shell, BP), infrastructuur (wegen, gebouwen), nutsbedrijven en waterschappen.”

Mensen met een andere kijk

“Nu deel ik de opgedane kennis in het bedrijf, ik vertel over mijn ideeën en probeer draagvlak te creëren bij mijn collega’s. Dit jaar ga ik het door mij ontwikkelde model (LCOM) gebruiken binnen een volgend optimalisatietraject. Drinkwaterbedrijven hebben soms het imago dat ze saai zouden zijn. Maar ik ben van mening dat het tegendeel waar is. Ik vind het juist aantrekkelijk om te werken in een sector die veel kansen biedt voor innovatie en behoefte heeft aan mensen met een gedegen kennis van assetmanagement. Mijn werk is mijn hobby en ik geniet er echt elke dag van.”

Koningsbergerstraat 9

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht 
 
Exterieur Koningsbergerstraat

Locatie-informatie