Oncologie en ouderen

Factsheet

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 fysiotherapeuten op tot master Fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder geriatriefysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Dit schept mogelijkheden om in het kader van Leven Lang Leren modules ook open te stellen voor collega’s uit het werkveld. In 2015 biedt de opleiding master Fysiotherapie separaat modules uit haar curriculum aan, waaronder Oncologie en ouderen. Deze module is een van de 17 modules van de masteropleiding. Fysiotherapeuten die niet zijn ingeschreven als masterstudent, maar zich wel inhoudelijk op masterniveau in een bepaald thema willen verdiepen kunnen zich nu aanmelden.

De module Oncologie en ouderen is een onderdeel van de opleiding master Fysiotherapie

Data:

16 april, 23 april, 7 mei, 14 mei, 4 juni, 11 juni en de toets is op 18 juni 2018

Kosten: € 1029 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

De prijs voor de module geldt voor het studiejaar 2017-2018.

Locatie: Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze module krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de studielast (140 studiebelastingsuren). Ook is het mogelijk om via een tijdelijke inschrijving in de bachelor-/masteropleiding - waar deze module een onderdeel van is - aan een toets deel te nemen. Hiermee kunt u 5 ECTS credits behalen. Meer informatie hierover leest u in de flyer.

Toelatingseisen:

Naast een afgeronde bacheloropleiding Fysiotherapie en (bij voorkeur) een opleiding tot geriatriefysiotherapeut dient u werkzaam te zijn, in stage- of dienstverband, in een setting waarin u veel ouderen behandelt.

Toelating geschiedt op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Accreditatie:

Deze module Oncologie en ouderen is geaccrediteerd voor 140 punten bij het KNGF voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut. De accreditatie is tot 2019 verleend.

De punten worden alleen toegekend wanneer de module wordt afgesloten met de toets en hierop een voldoende resultaat is behaald.

Centrum voor Bewegingsstudies

Heidelberglaan 7

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Heidelberglaan 7

Locatie-informatie