NGT Functioneel Assessment (NFA)

Opleidingsinhoud

Twee mensen die de Nederlandse Gebarentaal uitvoeren 

Het NFA is een één-op-één-gesprek tussen de deelnemer en de interviewer. Tijdens het assessment gaan zij met elkaar in gesprek over zaken die voor de deelnemer van belang zijn, zodat de deelnemer wordt uitgedaagd om gebaren te gebruiken die hij of zij in het dagelijks leven of op het werk ook zou gebruiken. Het interview wordt gefilmd en vervolgens beoordeeld door twee onafhankelijke beoordelaars. Het niveau van de deelnemer wordt ingeschaald volgens de NFA Rating Scale. Deze beoordelingsschaal is direct gekoppeld aan het internationaal erkende Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK).

Het NFA is bedoeld voor iedereen die zijn vaardigheden op het gebied van Nederlandse Gebarentaal wil of moet laten testen, bijvoorbeeld:

 • Ouders/verzorgers en andere familieleden van dove kinderen
 • Tolken Nederlandse Gebarentaal
 • Schrijftolken
 • Leraren Nederlandse Gebarentaal
 • Leerkrachten uit het primair (speciaal) onderwijs
 • Docenten uit het voortgezet (speciaal) onderwijs en het beroepsonderwijs
 • Managers en bestuurders uit het onderwijs
 • Intern begeleiders
 • Ambulant begeleiders
 • Remedial teachers
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychologen  
 • Logopedisten werkzaam in het onderwijs, audiologische centra, peutercommunicatiegroepen of een vrijgevestigde praktijk
 • Fysiotherapeuten
 • Medewerkers van audiologische centra en/of CI-teams

Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie