Teachers Channel

teachers channelTeachers Channel is een online platform voor (aanstaande) onderwijsprofessionals. Met de online database heeft u toegang tot meer dan 500.000 kennisdocumenten over het onderwijs. U vindt er tijdschriftartikelen, e-books, video’s, instructievideo’s, lesmaterialen en onderzoeksdossiers.