Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg

Het landelijk expertisecentrum onderwijs en zorg (LEOZ) is één van de tien landelijke expertisecentra. In LEOZ zijn tal van producten ontwikkeld voor de lerarenopleidingen aan de pabo's en voortgezet onderwijs; een aantal producten in een blended omgeving.

Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg

Interessant voor lerarenopleiders die serieus aandacht willen besteden aan het thema passend onderwijs/omgaan met verschillen. Deze producten zijn allemaal gratis beschikbaar en te downloaden via de website.

LEOZ is een initiatief van de opleidingen master Educational Needs. Deze zijn verenigd in het Werkverband Speciale Onderwijszorg (WOSO). Het Seminarium voor Orthopedagogiek is één van de drie WOSO-instellingen.

Op 16 september jl. werd door vertegenwoordigers van de deelprojecten binnen LEOZ verslag gedaan over de opbrengsten en resultaten. De directeur van het Seminarium voor orthopedagogiek was bij deze bijeenkomst aanwezig. Namens het Seminarium voor Orthopedagogiek is Hans de Deckere projectmanager LEOZ. Voor meer informatie: Hans de Deckere, hans.dedeckere@hu.nl.