Katholieke Pabo Zwolle

Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht (HU) en de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) slaan de handen ineen in het masteraanbod. Op maandag 16 december ondertekenden SvO-directeur Nelleke Eelman en KPZ-directeur Jan Heijmans de overeenkomst.

Jan Heijmans (KPZ) en Nelleke Eelman (SvO)

De samenwerking moet resulteren in krachtenbundeling en uitwisseling van kennis, zodat dit de positionering van de Katholieke Pabo en het Seminarium voor Orthopedagogiek in het onderwijsaanbod in de regio ten goede komt. Zo zal er onder andere op het gebied van regionale contractactiviteiten, huisvesting en personeel worden samen gewerkt.

Een voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat projecten makkelijker gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Verder moet de samenwerking leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Naast het aanbieden van de Master EN (Educational Needs) in de deeltijdvariant, wordt komend schooljaar ook een voltijdvariant aangeboden.