International

Het Leonardo- Programma is deel van het Leven Lang Leren-programma van de Europese Unie voor financiering en steun van praktische projecten op het gebied van beroepsonderwijs.

Leonardo-Programma, Londen mei 2013

Het Europese Project van Leonardo heeft als doelstelling bij te dragen aan de internationalisering van instellingen die opleidingen aanbieden voor toekomstige leerkrachten en hun na- en bijscholing verzorgen.

De hoofddoelstelling van het project is internationalisering van instellingen te verbeteren die beroepsopleidingen aanbieden voor na- en bijscholing in het onderwijs. Het tweede doel is ervaring m.b.t. speciaal onderwijs en schoolleiding in Europa te delen. Het project spreekt een gemengde groep beroepsbeoefenaars aan: Lerarenopleiders, leraren, coördinatoren, schoolleiders en lokale gezagsvertegenwoordigers die jongeren moeten steunen en ondersteunen in toeleiding naar werk. Zij zijn change-agents.

Als deel van hun voortgaande  opleiding of verdere studies hebben de deelnemers deelgenomen aan studiebezoeken die door de partnerinstellingen werden gearrangeerd.  Voor elk bezoek werden de partners verzocht om een kleine groep studenten en lerarenopleiders te sturen die zo een multilaterale bezoekende groep vormden. Gemaakte observaties en verzamelde gegevens tijdens de studiebezoeken hebben de basis gevormd voor de werkstukken of portfolios die voor studenten in hun cursus/studie moeten worden geleverd. Alle partners hebben minstens één studiebezoek georganiseerd, sommigen twee. De groepen hebben lokale scholen en organisaties bezocht. De studenten en de lerarenopleiders die aan de studiebezoeken deelnamen hebben een Europees perspectief aan hun studies en aan hun dagelijks werk toegevoegd. Zij leerden om andere manieren te kennen om problemen op te lossen die in Europa gemeenschappelijk zijn.  Omdat de studiereizen multilateraal zijn werden de uitdagingen vanuit divers nationaal standpunt besproken. Verder konden de deelnemers hun studiegroepnetwerken voor toekomstige Europese samenwerkingsprojecten gebruiken. De instellingen die verdere studies en opleidingen aanbieden voor leraren en schoolleiders waren over het algemeen niet zeer op internationalisering gericht. De studiebezoeken voor studenten, met inbegrip van uitwisselingen van lerarenopleiders zijn de eerste stappen in dit internationaliseringsproces.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft aan docenten en aan studenten de kans geboden de reizen mee te maken, De volgende reizen hebben plaatsgevonden:

  1. Kolding DK, november 2011   
  2. Kingston GB, november 2011
  3. Kiel GE, januari 2012
  4. Namen BE, mei 2012
  5. Utrecht NL, oktober 2012
  6. Kolding DK, november 2012
  7. Eskisehir TR, april 2013
  8. Kingston GB, juni 2013

Daarnaast hebben vier partners (Amsterdam, Kiel, Utrecht en Namen) een projectmeeting georganiseerd om het project te monitoren, begeleiden en evalueren. De partner uit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool deed op eigen kosten mee aan het project.

Voor meer informatie over de het Leren van het Leven Lang Lerenprogramma van Leonardo, en van de websites de University College Syddanmark (de hoofduitvoerder van het project): http://www.ucsyd.dk/forside/

Hieronder staan de links naar de deelnemende partners aan het project:

Financiering voor het project werd ontvangen van Leonardo/ Leven Lang Leren en Grundtvig Programma.