Samenwerking

Het Seminarium voor Orthopedagogiek werkt samen met de volgende partners:

  • Zippy's vrienden: is een in Engeland ontwikkeld lesprogramma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt.
  • Haagse Hogeschool: Haagse pabo en masteropleiding Seminarium voor Orthopedagogiek trekken samen op.
  • Partnerschap-loont: samenwerking in de onderwijsketen.
  • Katholieke-Pabo-Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle en Hogeschool Utrecht bundelen krachten.
  • Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg: is één van de tien landelijke expertisecentra.
  • International: Leonardo da Vinci; An international programme for student/staff-exchange in Europe 2011-2013.
  • Teachers Channel: is een online platform voor (aanstaande) onderwijsprofessionals.
  • Heliomare revalidatie en onderwijs: een gemeenschappelijke onderzoekskring ten behoeve van praktijkgericht onderzoek in en met scholen.
  • Internationaal: University of Sussex (UK): praktijkgericht onderzoek in en met scholen.
  • UC Leuven-Limburg: vertaling van de Index voor Inclusie (najaar 2015) en gezamenlijke activiteiten rondom deze nieuwe Index.

HU Onderzoekers

Maak kennis met deĀ onderzoekers van de HU.

Onderzoekers