Publicaties

Passend Onderwijzen

 • Schuman, H. & Montesano Montessori, N. (2014). International Developments on Inclusive Education and the Presentation of a Participative and Reflective Approach to Research. In: Civitatis Educationis. Education, Politics and Culture. Volume 3, No. 1, pp. 99-117.
 • Schouws, N. (2014). Interview met Hans Schuman over Passend Onderwijs – de leerling centraal. In: Remediaal, jaargang 14, nr. 5-6, 2013-2014.
 • Schuman, H. (2014). Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in Heliomare. In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (3), pp. 99-112.
 • Schuman, H. (2014). Bildung, diversiteit en burgerschap. In: Marktplaats, nr. 20, juni 2014, pp. 24-25.
 • Schuman, H. (2013). Passend Onderwijs vanuit een internationaal  perspectief. In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50 (3-4), pp. 155-171.
 • Hoogeboom, F. & Schuman, H. (2013) Passend Onderwijs in het voortgezet onderwijs. In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50 (3-4), pp. 124-137.
 • De Vries, P. & Schuman, H. (2013). Passend Onderwijs: De ambitie van scholen en de stem van ouders en leerlingen. In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50 (3-4), pp. 177-192.
 • Van Ommeren, C., Streefland, M. & Schuman, H. (2013). Passend Onderwijs en de rol en ambities van samenwerkingsverbanden. In: Zorgbreed, 11 (41), pp. 10-17.
 • Schuman, H. (2010). Inclusief Onderwijs – Dilemma’s en Uitdagingen. Antwerpen: Garant.
 • Fluijt, D. (2014). Prisma co-Teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs. Leven: Acco Uitgevers. 
 • Overveld, C.W. van (2014). Boek Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs; planmatig werken aan passend onderwijs. 288 pag., Huizen: Pica
 • Nelleke Eelman en Kees van Overveld, Artikel: Zorgen voor of zorgen over passend onderwijs?, april 2014 

Expertisecentrum Begeleiden, Schoolontwikkeling, Leidinggeven

Expertisecentrum Begeleiden, Schoolontwikkeling, Leidinggeven >> boeken

Expertisecentrum Gedrag

Expertisecentrum Gedrag >> boeken (via uitgever Agiel)

 • Louwe, J.J. (red.) (2012). Het OntwikkelingsVolgModel; verantwoording en achtergrondinformatie. Utrecht: Agiel.
 • Doorn, F. van & Louwe, J. (2008). Gedragingenlijst voor Leraren. Utrecht: Agiel.
 • Louwe, J.J. & Overveld, C.W. van (2008). Een PAD naar minder agressie; de effectiviteit van het Programma Alternatieve Denkstrategieën voor jongens met ernstige gedragsproblemen in verschillende typen Nederlands primair onderwijs. Proefschrift Universiteit Utrecht, faculteit Sociale Wetenschappen. Utrecht: Agiel
 • Louwe, J.J., C.W. van Overveld, W. Merk, B. Orobio de Castro & W. Koops (2007). De invloed van PAD op reactieve en proactieve agressie van leerlingen met gedragsproblemen in het primair onderwijs; effecten na één jaar. In: Pedagogische Studiën, 84 (04), 277-292.

Onderzoek

 • Montesano Montessori, N. & Schuman, H. (2015). CDA and Participatory Action Research: A New Approach to Shared Processes of Interpretation in Educational Research. In: Smeyers, P., Bridges, D., Burbules, N.C. & Griffiths, M. (Eds.) (2015). International Handbook of Interpretation in Educational Research, pp. 347-370. Berlin: Springer.
 • Montesano Montessori, N., Schuman, H. & De Lange, R. (2012). Kritische Discoursanalyse – De macht en kracht van taal en tekst. Brussel: Academic and Scientific Publishers.
 • De Lange, R., Schuman, H. & Montesano Montessori, N. (2010). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen: Garant.

Overige publicaties

Schoolontwikkelingstrajecten

Het OntwikkelVolgModel

Het OntwikkelingsVolgModel; verantwoording en achtergrondinformatie