Master Educational Needs, modules en cursussen

Het herkennen, erkennen en waarderen van diversiteit is het vertrekpunt van de deeltijdopleiding Master Educational Needs (MEN). De opleiding is in nauwe samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld. Alle activiteiten gaan ervan uit dat onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren. U kunt kiezen uit de volgende specialisaties: gedrag, leren, begeleiden, leidinggeven, jonge kinderen, vo/mbo en hbo, diversiteit en expert in nieuwkomersonderwijs.

Wilt u zich verder professionaliseren in uw vakgebied, maar niet de hele masteropleiding volgen? Dan kunt u ook losse mastermodules volgen. Daarnaast biedt het Seminarium voor Orthopedagogiek een aantal mastercursussen aan.

Masteropleiding (deeltijd)

Mastermodules

Mastercursussen

Vraag de lerarenbeurs aan

Bent u al leraar en wilt u een opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor uw opleiding.

Klein meisje steekt haar vinger op in de klas

Lees meer

Open avond 12 juni

Wilt u werk en studie combineren? Wilt u uw kennis verbreden? Kom dinsdag 12 juni naar de open avond!


open avond voor professionals


Bewaren

Komt u ook?

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten