Master Educational Needs, modules en cursussen

Het herkennen, erkennen en waarderen van diversiteit is het vertrekpunt van de deeltijdopleiding Master Educational Needs (MEN). De opleiding is in nauwe samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld. Alle activiteiten gaan ervan uit dat onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren. U kunt kiezen uit de volgende specialisaties: gedrag, leren, begeleiden, leidinggeven, jonge kinderen, vo/mbo en hbo, diversiteit en expert in nieuwkomersonderwijs.

Wilt u zich verder professionaliseren in uw vakgebied, maar niet de hele masteropleiding volgen? Dan kunt u ook losse mastermodules volgen. Daarnaast biedt het Seminarium voor Orthopedagogiek een aantal mastercursussen aan.

Masteropleiding (deeltijd)

Mastermodules

Mastercursussen