Over ons

Meesterschap verlangt continu bijleren. Een leven lang. Onderwijs leeft; kennis is in beweging en de samenleving verandert voortdurend. Hogeschool Utrecht biedt u professionaliseringsmogelijkheden waarmee u uw vakmanschap en uw organisatie krachtig houdt. Wie kiest voor de HU als educatieve partner kan rekenen op onderwijs dat direct aansluit op de eigen beroepspraktijk.

Blended learning als didactisch concept

Blended learning is een onderwijsconcept waarbij u leert door de combinatie van face to face onderwijs, een elektronische leeromgeving en leren op de werkplek. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de mogelijkheden van de technologie. Omdat er ook altijd sprake is van contactonderwijs verschilt blended earning van e-learning of MOOC’s, waarbij het leren geheel digitaal plaatsvindt.

Blended learning maakt het mogelijk deels plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel te studeren en is daardoor bij uitstek geschikt voor deeltijdstudenten die naast hun baan en gezinsleven een (extra) onderwijsgraad willen behalen of hun expertise willen uitbreiden door een losse module te volgen.

Naast de reguliere lessen en digitale leeromgeving worden er bovendien leerteambijeenkomsten georganiseerd waarin de studenten samen en van elkaar leren. Leerteambijeenkomsten vinden face to face en online plaats. Meer informatie: Blended learning in de lerarenopleidingen.

Samen opleiden

Het opleiden van leraren doen we samen met onze partners in het werkveld: de scholen waar onze studenten stage lopen.

Het Utrechts model is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs met de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Binnen dit verband werken zij sinds 2001 aan samen opleiden, professionaliseren, praktijkonderzoek en onderwijsontwikkeling. Jaarlijks volgen gemiddeld 2500 voltijd- en deeltijdstudenten binnen dit partnerschap een opleiding. Op deze site vinden studenten en opleidingsscholen alle informatie over opleiden in de school.

Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo-mbo heeft het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld om de kwaliteit van opleiden in de school te borgen. Ruim 100 locaties van opleidingsscholen zijn momenteel in het bezit van dit keurmerk. In dit kader bieden wij professionalisering aan:

Bildung

De educatieve opleidingen van Hogeschool Utrecht hebben een voortrekkersrol op het gebied van bildung in het onderwijs.

“Onder bildung wordt het proces verstaan van persoonlijke ontwikkeling op basis van een brede beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen. Bildung is een middel om mensen te stimuleren tot een open, betrokken en nieuwsgierige houding ten opzichte van hun samenleving en cultuur. Een houding die hen beter in staat stelt tot het ontwikkelen van morele en kritische oordelen. In die zin is bildung direct gerelateerd aan burgerschap en een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling naar een samenleving, waarin mensen zich verantwoordelijk weten voor het beschavingspeil van de betreffende samenleving en cultuur. Iedere burger wordt geacht hier een bijdrage aan te leveren.” Uit: ...En denken! Bildung voor leraren.

De HU wil leraren opleiden die bereid én in staat zijn om de bildung van leerlingen te stimuleren en te begeleiden.

Vraag de lerarenbeurs aan

Bent u al leraar en wilt u een opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor uw opleiding.

Klein meisje steekt haar vinger op in de klas

Lees meer