Onderzoek en innovatie

Hogeschool Utrecht verbindt onderzoek, onderwijs, het professionaliseren van leraren en schoolontwikkeling met elkaar. Het Kenniscentrum Leren en Innoveren speelt hierbij een belangrijke rol. Via de lectoraten doen we praktijkgericht onderzoek en werken we bijvoorbeeld aan schoolontwikkeling (en dus aan betere prestaties van leerlingen), aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en aan betere competenties van de leraar. De opbrengsten uit het onderzoek vertalen we naar onze opleidingen en onder andere via u naar de beroepspraktijk.

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht doet praktijkgericht onderzoek naar de educatieve beroepspraktijk, met als doel de kwaliteit en daarmee het resultaat van het onderwijs te verbeteren. Bepalende factor voor de onderwijskwaliteit is de kwaliteit van de leraar, meer specifiek zijn pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire. En daarvoor is de kwaliteit van de lerarenopleider van essentieel belang. Deze heeft dan ook de hoogste prioriteit binnen ons kenniscentrum en hierop zijn de keuzes voor lectoraten gebaseerd.

Vraag de lerarenbeurs aan

Bent u al leraar en wilt u een opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor uw opleiding.

Klein meisje steekt haar vinger op in de klas

Lees meer