Masteropleidingen

Masteropleidingen bieden vak- en onderwijsinhoudelijke verdieping, verbetering van onderzoeksvaardigheden en mogelijkheden voor onderwijskundige vernieuwing. Het biedt leraren onder meer perspectief op het gebied van afwisseling, onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheden en een bredere inzetbaarheid binnen de school.

Op het gebied van onderwijs en opvoeding biedt Hogeschool Utrecht verschillende typen masteropleidingen aan: onderwijssector overstijgende masters en vakspecifieke masters voor het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid. Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Sector overstijgende masters:

Masters voor het behalen van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs:

Heeft u nog geen tweedegraadsbevoegdheid? Kijk dan voor onze deeltijd bacheloropleidingen op de pagina bevoegdheden.

Het merendeel van onze deeltijdopleidingen wordt aangeboden vanuit een blended leeromgeving, waarin klassikaal onderwijs gecombineerd wordt met leren in de eigen lespraktijk en online leren. Daarbij werken we aan de ontwikkeling van flexibele modulaire programma’s. Zo kunt u opleidingen meer in uw eigen studietempo volgen, versnellen als daartoe gelegenheid is of temporiseren als dat beter uitkomt.

Vraag de lerarenbeurs aan

Bent u al leraar en wilt u een opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor uw opleiding.

Klein meisje steekt haar vinger op in de klas

Lees meer