Mastermodules

Wilt u zich verder professionaliseren in uw vakgebied, maar niet direct een masteropleiding volgen? Dan zijn de mastermodules uit de masters Special Educational Needs wellicht geschikt voor u. In een mastermodule volgt u vijf bijeenkomsten van een thema uit een master Special Educational Needs die u interessant vindt.

Met een mastermodule maakt u een verdere stap op uw professionaliseringsladder. U neemt hiermee deel aan een activiteit op een geaccrediteerd masterniveau. Inhoudelijk gaat het om onderwerpen die actueel zijn en die een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in uw werkveld en op uw vakgebied. Bij mastermodules wordt bovendien nadrukkelijk een link gelegd met dat wat de wetenschap, nationaal en internationaal, hierin kan betekenen.

Alle mastermodules worden ondersteund door een rijke elektronische leeromgeving die u voorziet van gevarieerde bronnen, oefenvormen en illustraties.

U kunt rekenen op 140 uur studielast. Daarvan besteedt u zes dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten.

Een mastermodule wordt altijd afgerond met een toets waarmee u – op basis van de nieuw verworven kennis – een prestatie uitvoert in uw eigen praktijk. Indien u een mastermodule met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Informeer bij het regiokantoor bij u in de buurt naar de subsidiemogelijkheden in het kader van prestatieboxen en actieplan leraar 2020.

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze mastermodules neemt u dan contact op met de studieleider van het regiokantoor bij u in de buurt.