Contact en locaties

Hogeschool Utrecht heeft twee hoofdvestigingen, een in Utrecht en een in Amersfoort. De Master EN heeft leslocaties door heel Nederland. Het merendeel van de opleidingen en cursussen wordt aangeboden in Utrecht op de Padualaan 97 in het Utrecht Science Park (De Uithof). Incompany aanbod kan door heel Nederland worden uitgevoerd op de eigen leslocatie.

Leslocaties en gegevens van inhoudelijke contactpersonen vindt u bij de opleidingen en in company aanbod. Met algemene vragen over bachelor- en masteropleidingen kunt u terecht bij de Student Service Desk. Deze is bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 16.30 uur via 088 - 4818181 en info@hu.nl.

Contactpersonen voor scholen en schoolbesturen

Scholen en schoolbesturen met scholingsvragen kunnen contact opnemen met een van onze contactpersonen:

Rob Bovee

Adviseur contractactiviteiten voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

Contact:
06-12930097
rob.bovee@hu.nl

Gera Matobo

Adviseur contractactiviteiten voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland boven de Waal

Contact:
06-24926372
gera.matobo-stam@hu.nl

John Kistermann

Adviseur contractactiviteiten voor Limburg, Brabant, Gelderland onder de Waal en Zeeland

Contact:
06-23503292
john.kistermann@hu.nl

Voor overige vragen over professionaliseren in het onderwijs kunt u contact opnemen met een van onze centra:

Centrum Theo Thijssen (primair onderwijs)

Centrum Theo Thijssen (CTT) richt zich op loopbaanondersteuning en professionalisering van de beroepsbekwaamheden van onderwijsgevenden en directies in het primair onderwijs.
Contactgegevens: ctt@hu.nl / 088 - 481 71 72 (op maandag en dinsdag van 8.00 - 16.00 uur)

Centrum Archimedes (voorgezet onderwijs en middelbaarberoepsonderwijs)

Centrum Archimedes is aanbieder van nascholing en professionalisering in het voortgezet, beroeps- en volwassenonderwijs voor (aankomende) docenten, management en onderwijsondersteunend personeel.
Contactgegevens: ca@hu.nl / 088 - 481 73 13. Voor vragen die geen betrekking hebben op contractonderwijs kunt u contact opnemen met 088 - 481 79 99.

Seminarium voor Orthopedagogiek (speciaal en passend onderwijzen in alle onderwijssectoren)

Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum met een breed palet van diensten op het gebied van opleidingen, professionaliseren, advies, coaching, begeleiding en praktijkgericht onderzoek voor: leraren en professionele opvoeders, coaches en hulp- en dienstverleners van kinderen en volwassenen, waarvan de leef- en opvoedingssituatie specialistische ondersteuning en begeleiding vraagt.
Contactgegevens: info-seminarium@hu.nl / 088 - 481 73 87

Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies biedt de bacheloropleidingen Leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal en de masteropleiding Dovenstudies Leraar Nederlandse Gebarentaal Eerstegraads. Met praktijkgericht onderzoek, scholing en begeleiding levert het instituut een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in het werkveld met als doel: de maatschappelijke participatie en emancipatie van dove en slechthorende mensen en van mensen met een communicatieve beperking. Het instituut werkt nauw samen met het Lectoraat Dovenstudies en met toonaangevende hoogleraren uit binnen- en buitenland.
Contactgegevens: secretariaat.igtd@hu.nl / 088 - 481 73 96 of 088 - 481 75 01

Kenniscentrum Leren en Innoveren (onderzoek)

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren wil de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Dat doet het kenniscentrum met onderzoek dat voortkomt uit maatschappelijke behoeften en dat plaatsvindt in nauwe samenwerking met het beroepenveld. Dit onderzoek richt zich op de drie pijlers taal, rekenen en maatschappelijk functioneren van de lerenden. Binnen het Kenniscentrum Leren en Innoveren werken lectoren, experts binnen een bepaald vakgebied, die hun kennis en ervaring inzetten voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. Dit doen zij in een lectoraat, een leerstoel binnen het hbo. Docenten en studenten participeren in het onderzoek. De uitkomsten en ontwikkelingen voeden de inhoudelijke ontwikkeling van ons onderwijsaanbod.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten