Bevoegd voor de klas

Om les te mogen geven heeft u een bevoegdheid nodig. Welke bevoegdheid dit is hangt af van de onderwijssector waarin u werkzaam bent of wilt gaan werken. Via onderstaand menu vindt u de mogelijkheden per sector:overzicht

Bij de betreffende opleidingen vindt u informatie over de mogelijkheden om op basis van een reeds gevolgde opleiding of werkervaring in aanmerking te komen voor een verkort opleidingstraject.

Het merendeel van onze deeltijdopleidingen wordt aangeboden vanuit een blended leeromgeving, waarin klassikaal onderwijs gecombineerd wordt met leren in de eigen lespraktijk en online leren. Daarbij werken we aan de ontwikkeling van flexibele modulaire programma’s. Zo kunt u opleidingen meer in uw eigen studietempo volgen, versnellen als daartoe gelegenheid is of temporiseren als dat beter uitkomt.

Bevoegd in het primair onderwijs (po)

Les geven in het basisonderwijs leert u op de pabo. Na het behalen van uw diploma bent u bevoegd om les te mogen geven aan groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs.

Na het behalen van uw bevoegdheid kunt u zich laten registreren in het lerarenregister.

Om naast uw reguliere lessen gymles te mogen geven aan groep 3 t/m 8 kunt u de leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs via de pabo volgen:

Voor leidinggevenden in het primair onderwijs bieden wij de opleiding Startbekwaam en Vakbekwaam leidinggevende. Dit traject is ingediend voor accreditatie bij het schoolleidersregister.

Dubbele bevoegdheid halen voor primair en voortgezet onderwijs? U kunt de opleiding tot leraar basisonderwijs combineren met de bacheloropleiding tot leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. Als u deze beide studies afrondt, bent u bevoegd leraar in het basisonderwijs én bevoegd leraar Nederlands tweedegraads in het voortgezet onderwijs. Meer informatie vindt u bij de betreffende opleidingen.

Terug naar het menu.

Bevoegd in het voortgezet onderwijs (vo)

Lesgeven in het voortgezet onderwijs leert u op de lerarenopleiding. Met een tweedegraads bevoegdheid kunt u lesgeven in het betreffende vak aan het vmbo en de onderbouwklassen van havo en vwo. Daarnaast mag u ook lesgeven in het mbo en volwasseneneducatie (bve). Door na uw tweedegraads lerarenopleiding een eerstegraads lerarenopleiding (master) te halen kunt u uw bevoegdheid halen om les te mogen geven aan de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads bevoegdheden bij Hogeschool Utrecht:

Wilt u weten of u vanwege een reeds gevolgde opleiding of werkervaring in aanmerking komt voor een verkort opleidingstraject? Dubbele bevoegdheid halen? Bij Hogeschool Utrecht is het bij alle bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs mogelijk om een dubbele bevoegdheid te halen door twee studies tegelijkertijd te volgen. Als u beide opleidingen succesvol afrondt dan kunt u dus ook in twee vakken lesgeven. Kijk voor meer informatie bij een van de bovenstaande lerarenopleidingen op de pagina ‘Versneld studeren’.

Eerstegraads bevoegdheden bij Hogeschool Utrecht:

Terug naar het menu.

Bevoegd in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Lesgeven in het middelbaar beroepsonderwijs leert u in de opleiding voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) of op de lerarenopleiding. Het PDG is er voor de docenten in de beroepsgerichte vakken. Met een tweedegraads bevoegdheid bent u naast het mbo ook bevoegd om les te geven in het betreffende vak aan het vmbo en de onderbouwklassen van havo en vwo.

Tweedegraads bevoegdheden bij Hogeschool Utrecht:

Wilt u weten of u vanwege een reeds gevolgde opleiding of werkervaring in aanmerking komt voor een verkort opleidingstraject? Dubbele bevoegdheid halen? Bij Hogeschool Utrecht is het bij alle bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs mogelijk om een dubbele bevoegdheid te halen door twee studies tegelijkertijd te volgen. Als u beide opleidingen succesvol afrondt dan kunt u dus ook in twee vakken lesgeven. Kijk voor meer informatie bij een van de bovenstaande lerarenopleidingen op het tabblad ‘Versneld studeren’.

Terug naar het menu.

Bevoegd in het speciaal (voortgezet) onderwijs

Om les te mogen geven in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs heb je dezelfde bevoegdheid nodig als respectievelijk het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast vragen veel schoolbesturen aanvullend vaak om de Master EN:

Terug naar het menu.

Bevoegd docent Nederlands als Tweede taal

Het doceren van Nederlands als tweede taal (NT2) is een vak apart. Daarom biedt Hogeschool Utrecht de post-bachelorcursus Opleiding docent NT2 aan. Aankomend en ervaren NT2-docenten kunnen zich, met het door de beroepsvereniging erkende certificaat van deze opleiding, onderscheiden op de markt van NT2- en inburgeringscursussen. Voor zeer ervaren docenten bestaat de mogelijkheid op via een certificeringstraject en assessment aan te tonen dat ze over de vereiste bekwaamheden beschikken.

Terug naar het menu.

Bevoegd leraar Nederlandse Gebarentaal

Hogeschool Utrecht biedt een unieke opleiding Leraar Nederlandse gebarentaal (NGT)/Tolk NGT. Als je binnen deze opleiding kiest voor de specialisatie Leraar Nederlandse gebarentaal (NGT) haal je een bevoegdheid waarmee je les mag gegeven in gebarentaal, Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) en Dovencultuur.

Terug naar het menu.

Vraag de lerarenbeurs aan

Bent u al leraar en wilt u een opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor uw opleiding.

Klein meisje steekt haar vinger op in de klas

Lees meer