Bouw en Omgeving

Lessituatie Nijenoord 1

Het Centrum voor Natuur & Techniek biedt de volgende opleidingen aan:

Monumentenzorg & erfgoed

Geodata

Deeltijd en duale opleidingen


De ruimtelijke opgave in Nederland is bijzonder complex, en wordt alleen nog maar complexer. Want naast de zorg voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving in het algemeen, en het behoud van karakteristieke, historische gebouwen in het bijzonder, vragen financiële afwegingen en zaken als duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid meer en meer aandacht. En dat, terwijl de mobiliteit een steeds grotere claim legt op de infrastructuur, de economie zwaar onder druk staat, de bevolking vergrijst en de trek naar de steden tot krimp elders in ons land leidt. Steeds breder dringt het besef door dat behoud en ontwikkeling van onze leefomgeving een integrale benadering vereist.

Ons cursusaanbod is op die integrale benadering gericht. Legt verbanden tussen bouw, infra, monumentenzorg, technologische en industriële ontwikkelingen en infrastructurele opgaven.

Word lid van de LinkedIn groep Gebouwde Omgeving

lessituatie Natuur en Techniek