Het vakgebied

Meer regels, meer werk

Rechten, plichten, wet- en regelgeving vormen steeds vaker een thema in allerlei maatschappelijke kwesties. Omgekeerd hebben verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hun weerslag op de wetgeving.

Zo trekt de overheid zich uit steeds meer markten terug. Daardoor moeten burgers meer zaken zelf gaan regelen. Ze worden zelf verantwoordelijk. Dat leidt nogal eens tot juridische problemen. De kleine lettertjes zijn vaak zware kost. En de verplichtingen van een contract zijn vooraf niet altijd even helder. Een toenemend aantal burgers heeft dan ook behoefte aan ondersteuning van juridisch deskundigen.

Ook vanuit het bedrijfsleven en de overheid is er veel vraag naar juridische ondersteuning. Mede door de groeiende wetgeving, zowel op nationaal als internationaal niveau. De gestaag groeiende regelgeving vanuit de Europese Unie is hier een voorbeeld van. Voor bedrijven en overheden staan er vaak zeer grote belangen op het spel bij juridische kwesties. Bijvoorbeeld bij overnames, reorganisaties en internationale activiteiten, maar ook bij arbeidsconflicten en schadeclaims.

Kortom: meer regels, dus meer werk. Daarom zijn op veel plekken mensen nodig die verstand hebben van recht en over de juiste vaardigheden beschikken. Het gaat om uiteenlopende functies bij verschillende organisaties, bedrijven, overheden en instanties. Voor deze functies wordt een gedegen juridische opleiding gevraagd.

Opleiding in deeltijd

Hogeschool Utrecht biedt drie deeltijdopleidingen die voorbereiden op functies waarin die juridische deskundigheid een belangrijke rol speelt.

Centrum voor Juridische Beroepspraktijk

Telefoon088 - 481 96 93
E-mail: csw@hu.nl