Beroepsperspectieven

In alle maatschappelijke sectoren is juridische knowhow nodig. Die doet u op bij het Centrum voor Juridische Beroepspraktijk van Hogeschool Utrecht. 

  • De deeltijdopleiding Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder leidt u op voor een vastomlijnd beroep, namelijk dat van kandidaat-gerechtsdeurwaarder. 
  • De deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening bereidt u voor op werk in tal van sectoren en beroepen. Als sociaal juridisch dienstverlener op hbo-niveau kunt u diverse dienstverlenende beroepen uitoefenen, of een staf- of managementfunctie bekleden. Bijvoorbeeld bij een uitkeringsinstantie, een vakbond, een consumentenorganisatie, een woningbouwvereniging, een Juridisch Loket of de bij reclassering.
  • De deeltijdopleiding HBO-Rechten geeft u de kans uit te groeien tot juridisch professional, die in staat is adequate ondersteuning te bieden bij juridische vraagstukken. Na uw opleiding kunt u aan de slag bij de overheid, de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat of in het bedrijfsleven (met name zakelijke dienstverlening).

 

  • Met de opleidingen en cursussen van HU Mediation traint u zich in de methodiek van professionele conflictbemiddeling, een vaardigheid die in tal van beroepen van grote waarde is. 

    Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO-Rechten kennen ook een voltijd-variant.

Centrum voor Juridische Beroepspraktijk

Telefoon088 - 481 96 93
E-mail: csw@hu.nl