Aanmelding en voorwaarden

Aanmelding en inschrijving

Voor al onze opleidingen en cursussen kunt u zich aanmelden via Studielink. Na ontvangst van uw aanmelding wordt getoetst of u voldoet aan de toelatingseisen en of u kunt deelnemen aan de opleiding of cursus. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. In een enkel geval ontvangt u een vragenlijst voor een intakegesprek met een docent. Als u bent toegelaten, krijgt u een definitief inschrijfformulier toegestuurd. Pas na ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u een contract aan met Hogeschool Utrecht met bijbehorende financiële en dienstverlenende verplichtingen. Inschrijvingen worden op volgorde van aanmelding behandeld.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering door de cursist wordt het volgende in rekening gebracht:

Tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding € 45,00 aan administratiekosten.
Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding 10% van het cursusgeld.
Tot 1 maand voor aanvang van de opleiding 25% van het cursusgeld.
Vanaf één maand voor aanvang en tijdens de opleiding het volledige cursusgeld.

Bij onvoldoende deelname of in geval van zeer bijzondere omstandigheden kan een opleiding door Hogeschool Utrecht worden uitgesteld of geannuleerd. De reeds ingeschreven deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij annulering door Hogeschool Utrecht worden reeds betaalde gelden volledig gerestitueerd.

Centrum voor Juridische Beroepspraktijk

Telefoon088 - 481 96 93
E-mail: csw@hu.nl