Wat is rouwbegeleiding?

Rouwbegeleiding is gericht op het begeleiden van mensen die een in essentie normaal en ongecompliceerd rouwproces doorlopen. Rouwbegeleiding is erop gericht rouwenden te ondersteunen in het ontwikkelen van positieve, ondersteunende copingstrategieën. Er is aandacht voor het ontwikkelen en/of uitbouwen van sociale steun in de eigen omgeving.
Rouwbegeleiding is de rouwende leren omgaan met emoties, cognities en situaties die een probleem vormen in het rouwproces.

Tenslotte is de begeleiding gericht op het vroegtijdig signaleren van risicofactoren die kunnen leiden tot een gecompliceerd rouwproces. De rouwbegeleider zal indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde vormen van rouwtherapie.

De rouwbegeleider heeft de nodige kennis over het rouwproces en de risicofactoren die dit proces kunnen verstoren of bemoeilijken. De rouwbegeleider beschikt over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om een begeleidingsproces op te starten, te onderhouden, te stimuleren en te beëindigen. (Boelen, 2000.) De rouwbegeleider werkt binnen een structuur, begrensd in tijd en ruimte, op basis van een samenwerkingscontract, op vraag van de rouwende, betaald, zelfstandig of eventueel binnen een organisatie.

Hogeschool Utrecht biedt de post-bacheloropleiding Rouwbegeleidingskunde aan.

Verlies en Rouw

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten