Wat is Spel?

Een alomvattende definitie zou de volgende kunnen zijn:

Er is sprake van Spel wanneer men actief bezig is om het plezier in de bezigheid op zich (autotelisch) en men eigen regels en betekenissen aan die bezigheden toekent.

Onder het thema Spel vindt u verschillende opleidingen, trainingen en cursussen waarbij Spel als hulpmiddel wordt ingezet.

Contact