Wat is Ouderbegeleiding?

‘Samenwerken met ouders’ is de rode draad die alle activiteiten van ‘Ouderbegeleiding’ met elkaar verbindt. Hulp voor de ouder bij de opvoeding is veelal een adequate manier om hulp te bieden aan het kind. Het is een wenselijke manier vanuit maatschappelijke en individuele overwegingen: intensieve hulp aan de ouder is kosteneffectief ten opzichte van een uithuisplaatsing van het kind, de ouder houdt de regie over de opvoeding en het kind behoudt zijn zorgende ouders. Op de terreinen zorg, welzijn, hulp en onderwijs streeft onze samenleving een grotere betrokkenheid van ouders na. Toch wordt de meeste hulp vooral gericht op het kind zelf en speelt de ouder te vaak nog een bijrol. Het cluster ‘Ouderbegeleiding’ reikt individuele professionals en de organisaties waarin zij werkzaam zijn opleidingen aan waarmee zij hun vaardigheden in het begeleiden van ouders kunnen vergroten.

Binnen het cluster wordt eigen onderwijsmateriaal gemaakt bij een grote verscheidenheid aan opleidingen en trainingen. Een impressie hoe samenwerken met ouders in een adviesgesprek vorm kan krijgen? Meer materiaal op de pagina publicaties.

Contact