Ouderbegeleiding docenten

Maarten ter Burg verzorgt opleidingen en supervisie op het gebied van ‘samenwerken met ouders’. Naast een inspirerend eigen ‘ouderschap’, is ook werkervaring in de jeugdhulpverlening – onder andere als intensief ambulant werker bij Families First - een belangrijke motivatie om passende opleidingen voor professionals te blijven ontwikkelen. Samen met organisaties die het ‘samenwerken met ouders’ een nieuwe impuls willen geven, maakt hij in de werkvelden ambulante en (semi-) residentiële jeugdhulpverlening, zorg voor mensen met een beperking en in basis- en voortgezet onderwijs, passende trainingen op maat. Maarten heeft zelf onlangs een masteropleiding ‘oplossingsgericht werken’ voltooid.

Sonja Ehlers is orthopedagoge. Haar specialisatie is mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft meegewerkt aan het promotieproject Begeleid Zelfstandig Wonen voor methodiekontwikkeling en subsidie voor projecten bij de start van BZW. Zij is hoofddocent bij Hogeschool Utrecht en betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding met hierin het begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking bij het opvoeden van hun kinderen, in open aanbod en in contractwerk bij diverse instellingen. Tevens schoolt zij begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Edith Raap is ontwikkelingspsycholoog. Zij heeft werkervaring in verschillende typen functies (uitvoer, management en beleid) op het terrein van Opvoedingsondersteuning, Jeugdzorg, Welzijnswerk, Kinderopvang en Voor- en Vroegschool. Zij was voorzitter van de functiegroep opvoedondersteuning van de beroepsvereniging Phorza en is redacteur van het tijdschrift Ouderschapskennis. Verder is zij gecertificeerd begeleider moreel beraad en betrokken bij het onderzoek naar dilemma’s van professionals in de ambulante jeugdzorg vanuit Hogeschool Utrecht (Dilemma’s Doordacht). Sinds 2011 werkt zij als trainer/docent bij de afdeling ouderbegeleiding van het centrum voor Social Work.

Francien Bruggink ondersteunt als (leer)supervisor, trainer en coach mensen in het zich bewust worden van hun eigenheid, het (her)ontwikkelen van zelfvertrouwen en de durf zichzelf te laten zien in kwetsbaarheid en kracht. In haar begeleiding levert ze maatwerk en nodigt mensen uit tot het onderzoeken van hun grenzen en mogelijkheden en tot experimenteren met nieuw gedrag.
Ze is hogeschooldocent bij de FMR, met taken als leersupervisie / supervisie / intervisie / coaching, training NLP en gespreksvaardigheden. Ze is ontwikkelaar en uitvoerder van de minor 'Een Schatkaart, begeleiden met supervisiekundige elementen'. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk als (leer)supervisor, trainer en relatiecoach. Ze richt zich onder andere op vrouwelijk leiderschap.

Marion Hoeffgen heeft een missie: inspireren tot leren van het werk dat je toch al doet. Zij begeleidt ontwikkelingsprocessen in zorg-, welzijns-, onderwijs- en bestuursorganisaties. Samenwerken met ‘klanten’ van organisaties vindt zij essentieel om tot ‘goed werk’ te komen. Bijvoorbeeld samenwerken met ouders in het onderwijs en in de jeugdhulpverlening. Marion geeft op de Hogeschool Utrecht trainingen ouderbegeleiding, vaardigheidstrainingen in gespreksvoering en samenwerking vanuit de oplossingsgerichte benadering.

Marij Peeters werkt als supervisor op freelance basis voor de PPG-opleiding. Ze is opgeleid tot Orthopedagoog-generalist/Gz-psycholoog. Werkkader is ook de Transactionele Analyse, waarbinnen ze haar CTA heeft (Certified Transactional Analyst). De TA is een stroming die qua uitgangspunten goed aansluit bij die van de PPG-methodiek.
Marij heeft ervaring met gezinnen en opleiden van professionals. In eerste instantie is ze binnen het werkveld van de gezinsbegeleiding gestart als PPG-er en daarna heeft ze jarenlang gewerkt als behandelcoördinator van teams gezinsbegeleiding. Hier heeft ze veel coaching ‘on the job’ gedaan. De laatste jaren werkt ze als systeemtherapeut. De doelgroep waarmee ze ervaring heeft, zijn communicatief gehandicapte kinderen, de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassen GGZ. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk als supervisor en counselor. Bij de counseling richt ze zich op vragen op werk- of studiegebied. Supervisie geeft ze aan de Gz-opleiding en voor de HU aan de PPG-opleiding en de spelagogiek-opleiding.

Claudia van Leeuwen: werkzaam bij Kleur, Kinder - en jeugdzorg in Horst als Pedagogisch Gezinsbegeleider Complexe gezinnen. Werkt veel in gezinnen waar meer speelt dan 'alleen maar' een pedagogische vraag. Daarnaast werkzaam als 'urendocent' bij de Hogeschool, Social Work. Verzorgt daar modules bij de basisopleiding, verscheidene lessen bij de TOP. Daarnaast soms meedraaiend bij cursussen 'in den landen'. Kracht: combineren van theorie en praktijk.

Daarnaast worden er nog diverse (gast)docenten ingezet: Meta Kuipers, Marja Willemars, Alfred Volkers, Paula Witte, Mirjam Gademan, Angele Verkaaik en Henriette Metsemakers.

Contact