Wat is Krachtgericht werken?

De krachtgerichte of empowermentgerichte benadering gaat ervan uit dat alle mensen (en sociale omgevingen) een inherente capaciteit tot leren, groeien en veranderen in zich hebben. (van Doorn e.a., 2008; 147).

De professional zoekt aansluiting bij waar de kracht en energie van de cliënt zit, focust op wat de cliënt (nog wel) kan en wat hij graag wil. Hij probeert de cliënt te versterken waardoor deze meer greep krijgt op zijn eigen handelen en situatie. Hij probeert bij de cliënt vertrouwen te kweken in eigen mogelijkheden en helpt de cliënt zicht te krijgen op diens eigen steun- en hulpbronnen.

Contact