Wat doet Krachtgericht werken?

Vanuit de krachtgerichte benadering worden verschillende werkwijzen behandeld die vallen onder de empowermentgerichte benadering. Op het gebied van onderwijs binnen krachtgericht werken biedt de HU diverse trainingen, onder andere:

  • Vindplaatsgericht - outreachend werken als jongerenwerker
  • Oplossingsgericht werken
  • LVB en participatie

Contact