Publicaties

Outreachend werken, Handboek voor werkers in de 1ste lijn

Auteurs: Gademan, M., Doorn, L. van, Etten, Y. van
Uitgeverij Coutinho, april 2008. ISBN 978 90 469 0097 0

Tot voor kort was het in Nederland taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet zelf om gevraagd hadden. Maar sinds is vastgesteld dat outreachend werk bijzondere resultaten kan opleveren voor de cliënt en zijn omgeving, zijn de belangstelling en het enthousiasme voor deze vorm van hulpverlening sterk toegenomen.

Contact