Krachtgericht werken docenten

  Mirjam Gademan is docent/trainer/coördinator Centrum voor Social Work aan Hogeschool Utrecht. Zij verzorgt sinds 2003 trainingen en workshops op het gebied van outreachend en oplossingsgericht werken binnen onder andere Bureau Jeugdzorg, welzijnsorganisaties, algemeen maatschappelijk werk organisaties en het Leger des Heils.
  Sonja Ehlers is orthopedagoge. Haar specialisatie is mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft meegewerkt aan het promotieproject Begeleid Zelfstandig Wonen voor methodiekontwikkeling en subsidie voor projecten bij de start van BZW. Zij is hoofddocent bij Hogeschool Utrecht en betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding met hierin het begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking bij het opvoeden van hun kinderen, in open aanbod en in contractwerk bij diverse instellingen. Tevens schoolt zij begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking.
  Nici van ’t End is als docent en trainer verbonden aan de opleiding Social Work van de HU. Zij verzorgt trainingen en colleges die met name gericht zijn op het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden, het bewust maken van sensitiviteit ten aanzien van diversiteit en het aanleren van methodisch en planmatig werken. Als coach begeleidt zij docenten en studenten tijdens stage- en werktrajecten. Daarnaast is zij als initiator en projectleider van het project StHUdiemaat betrokken bij de begeleiding van dreigend uitvallende studenten. Omdat zij affiniteit heeft voor Outreachend Werken, de Presentiebenadering en het Oplossingsgericht Werken is zij betrokken bij het cluster Krachtgericht Werken, waar zij trainingen en cursussen op maat ontwikkelt en verzorgt voor organisaties op het gebied van maatschappelijke opvang zoals o.a. het OGGZ.

Contact