Wat is Human Resource Management?

Een vak dat blijft boeien

Shared Service Centers, reorganisaties, reïntegratie, talent scouting, competentiemanagement – actuele thema’s binnen het werkveld Arbeid & Organisatie. Een opsomming als deze is echter altijd een momentopname. Zeker binnen het vakgebied Arbeid & Organisatie, waar zich steeds weer nieuwe thema’s aandienen. Dat houdt het boeiend. Vooral omdat de eigenlijke kern van het vak wél onveranderlijk is: het op elkaar afstemmen van de wensen van de medewerkers en die van de organisatie.

Sneller veranderen

Organisaties veranderen vaker en sneller. Ze moeten wel. Door heviger en meer internationale concurrentie. Door markten die verschuiven. En door snelle technologische ontwikkelingen. Dat betekent veel veranderingen voor de medewerkers. De dynamiek in organisaties stelt hoge eisen aan het personeelsbeleid. Wat er ook verandert, medewerkers zijn en blijven het kapitaal van de organisatie. Zij moeten zich kunnen ontplooien – voor zichzelf én voor de organisatie.

Resultaten tellen

Ook binnen het personeelsmanagement is resultaatgerichtheid de laatste jaren veel belangrijker geworden. Deze verzakelijking maakt een functie binnen P&O niet eenvoudiger, maar wel boeiender. Een brede kennis van personeelsmanagement is belangrijk voor de P&O-professional, maar niet voldoende. Een P&O-professional moet ook de vaardigheden hebben om zijn deskundigheid doelgericht in te zetten. Als klankbord voor medewerker en als adviseur van het management. De P&O-manager van vandaag is veelzijdig, zakelijk én sociaal.

Contact