Beroepsperspectieven

Functies

De meeste afgestudeerden van de (deeltijd)opleiding Human Resource Management worden P&O'er. Zij zijn als personeel & organisatiedeskundige in dienst van een bedrijf of instelling. Of in een vergelijkbare functie, zoals personeelsfunctionaris, personeelsconsulent en HR(M)-functionaris. Sommige afgestudeerden gaan bij een HRM-adviesbureau werken, als P&O-adviseur of als loopbaanadviseur. Anderen starten hun carrière in de arbeidsbemiddeling – bijvoorbeeld bij een uitzendbureau of een wervings- en selectiebureau. Na verloop van tijd is doorstroom mogelijk naar senior- en leidinggevende functies.

Als P&O’er kunt u verschillende rollen vervullen: adviseren, coachen, informeren, uitvoeren, onderzoeken, bemiddelen en controleren. Bij de meeste P&O-functies ligt de nadruk op adviseren.

Het werkveld

Er is een grote diversiteit aan taken binnen P&O:

 • plannen hoeveel en welk personeel er nodig is
 • inrichten van de structuur van de organisatie
 • functies ontwerpen en invullen
 • beïnvloeden van de organisatiecultuur
 • werven, selecteren, aanstellen en introduceren van nieuwe medewerkers
 • vormgeven van (beleid rond) beoordelen en belonen
 • ontwerpen en uitvoeren opleidingsbeleid en loopbaanontwikkeling
 • afhandelen ontslagkwesties
 • terugdringen van verloop en ziekteverzuim
 • ondersteunen van managers bij veranderingen in de organisatie
 • verschaffen managementinformatie (personeelskosten, ziekteverzuimcijfers e.d.)
 • verschaffen informatie over P&O-regelingen

Contact