Wat is Mediation?

Daar waar mensen samenkomen, samenwerken en samenleven ontstaan conflicten. Het is dus niet de vraag of we conflicten tegenkomen, het is vooral de vraag hoe we ons ertoe verhouden. Mediation is een wijze van conflictoplossing, die de afgelopen jaren een steeds prominentere plek heeft ingenomen in het palet van geschilbeslechting.
Mediation beoogt dat partijen hun communicatie en relatie herstellen. Essentieel binnen mediation is dat de partijen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun conflict en voor de oplossing van hun geschil. Onder begeleiding van een neutrale derde (de mediator) gaan de betrokkenen het gesprek met elkaar aan. De mediator is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding.

Mediation in de praktijk

Mediation vindt inmiddels plaats op het terrein van arbeid, in het familierecht, bestuurlijke kwesties, buren- of buurtconflicten, zakelijke geschillen en inmiddels ook in het strafrecht.

Mediation is omarmd door de overheid. Zo is het mogelijk dat de Raad voor Rechtsbijstand de mediator betaalt (op basis van een toevoeging). De Juridische Loketten, de Rechtbanken en Gerechtshoven verwijzen geregeld door naar mediation, onder andere om juridische procedures te voorkomen.

Als tijdens de mediationgesprekken duidelijk wordt waar het de betrokken partijen werkelijk om gaat dan wordt er – met inachtneming van de belangen van de betrokkenen – gezocht naar oplossingen die voor alle deelnemers aan de mediation acceptabel zijn.

De kwaliteit van mediation wordt geborgd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De MfN houdt een register waarin mediators – als zij aan hun voorwaarden voldoen – kunnen worden opgenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten