Onderzoek

HU Mediation werkt nauw samen met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht.

In samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (in de persoon van Martin Euwema en Katalien Bollen en met steun van de Stichting Innovatie Alliantie) hebben Marion Uitslag (projectleider), Minke de Gruil en Meriem Kalter onderzoek gedaan binnen het veld van de arbeidsrecht mediations (2010 -2011).

Tijdens het onderzoek is een evaluatiemiddel ontwikkeld voor mediators. Een uitgebreidere versie van deze vragenlijst wordt door Meriem Kalter verder uitgewerkt. Zij heeft hieraan een promotietraject gekoppeld.
Ook is er een besliswijzer inzake conflicten ontwikkeld (www.conflictwijzer.eu).

Daarnaast er zijn ‘best practices’ verzameld betreffende machtsongelijkheid tijdens mediations. Dit heeft geleid tot twee artikelen over machtsongelijkheid in arbeidsconflicten (zie publicaties).
Er wordt nu nog gewerkt aan een boek over macht en onmacht in arbeidsconflicten.

Op dit moment zijn er ideeën om onderzoek te starten gekoppeld aan de thematiek van strafrechtmediation.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten