Een mediator inschakelen?

HU Mediation als uw mediator

Via HU Mediation kunt u een mediator inschakelen, die als procesbegeleider optreedt. De HU mediators zijn allemaal MfN Registermediators. Dit betekent dat zij aan het MfN Reglement en de MfN Gedragsregels zijn gebonden.
De HU mediators worden ingezet bij arbeidsconflicten, omgangsconflicten, conflicten in het onderwijs, bestuursrechtelijke conflicten, zakelijke conflicten en strafrechtconflicten. Er is veel expertise op het terrein van teamconflicten.

Zodra HU Mediation door u is benaderd, zal een HU mediator binnen 48 uur contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak.

Mediationovereenkomst

Een mediation start met een mediationovereenkomst. De mediationovereenkomst wordt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst toegestuurd en tijdens de eerste bijeenkomst besproken. De overeenkomst bevat ‘de spelregels’ die tijdens het mediationtraject gelden. Afspraken over geheimhouding, commitment, de neutraliteit van de mediator, de verdeling van de kosten en dergelijke worden in de overeenkomst vastgelegd.

Afspraken

Indien gewenst kan de mediator aan het einde van de mediation de gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst of afsprakenlijst.

Hoe schakelt u een HU Mediator in?

Wilt u een van onze mediators inschakelen of wilt u nadere informatie over de mogelijkheden van mediation, dan kunt u contact opnemen met HU Mediation, mediation@hu.nl, 088-4819838.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten