Wat is HU Mediation?

HU Mediation is het centrum voor mediation en conflicthantering, verbonden aan Hogeschool Utrecht.
Binnen het centrum zijn MfN Registermediators werkzaam.

Daar waar mensen samenleven, samenwerken, samen leren of spelen komen conflicten, geschillen of andersoortige problemen voor. Gelukkig maar, want meningsverschillen en zelfs conflicten leveren vaak nieuwe ideeën op, houden mensen scherp en maken ze ook weerbaar. Pas wanneer er ongewenste spanningen gaan optreden wordt de situatie vaak ondraaglijker. Men loopt het risico te belanden in een negatieve spiraal die noch goed is voor de een noch voor de ander.

HU Mediation wil mensen bewust maken van hun eigen mogelijkheden om geschillen of conflicten te hanteren. Uiteraard is daarbij van groot belang dat mensen open staan voor deze bewustwording.

Om dit bereiken richt HU Mediation zich op drie onderdelen, die een onderlinge samenhang kennen:

  1. Opleidingen en trainingen
  2. Mediationpraktijk
  3. Onderzoek en kennisontwikkeling

1. Opleidingen en trainingen

HU Mediation verzorgt een groot aantal trainingen en opleidingen, zoals de post-bacheloropleiding Mediation, een door Mediatorsfederatie Nederland erkende basisopleiding. De opleiding is tevens erkend door de Stichting Post Initieel Onderwijs.

Daarnaast biedt HU Mediation een gevarieerd aanbod aan trainingen, die zowel verdiepend (voor de praktiserend mediator) als verbredend (ook voor de niet-mediator) van aard zijn. HU Mediation werkt aan specialisatie opleidingen om zo nog meer aansluiting te vinden bij de vragen uit de markt.

HU Mediation biedt aan organisaties aan om trainingen op maat en op locatie (In Company) te ontwikkelen. Na een intakegesprek wordt de training uitgewerkt en uitgevoerd.

2. Mediationpraktijk

Binnen het centrum zijn MfN Registermediators werkzaam met grote praktijkervaring. De meeste MfN Registermediators zijn verbonden aan het doorverwijzingsproject ‘Mediation naast Rechtspraak’.

De praktijk van HU Mediation richt zich op zowel externe als interne mediationtrajecten. Gedacht kan worden aan echtscheidingen, omgangsregelingen, huur- of woonkwesties en conflicten of samenwerkingsproblemen op het werk. De mediators van HU Mediation worden ook regelmatig gevraagd voor groepsbegeleiding of fusietrajecten.

3. Onderzoek en kennisontwikkeling

Voor onderzoeksvragen kunt u ook bij HU Mediation terecht. Zo is HU Mediation bijvoorbeeld gelieerd aan het kenniscentrum van Hogeschool Utrecht. Daarnaast heeft HU Mediation een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht. Zo organiseren HU Mediation en de Universiteit Utrecht jaarlijks een congres.

HU Mediation is ingebed in de organisatie van Hogeschool Utrecht.
Met het motto Een Leven Lang Leren, wil HU het belang onderstrepen van het continue proces van ontwikkeling van de beroepsprofessional. HU Mediation is een van de concrete uitwerkingen van deze visie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten