Waarom kiezen voor HU Mediation?

Waarom kiezen voor de post-bacheloropleiding Mediation van Hogeschool Utrecht?

Persoonlijke ontwikkeling en dilemma’s staan centraal in de opleiding
Onze opleiding heeft drie focusgebieden: theorie, aanleren van vaardigheden en basishouding of attitude. Met name een juiste attitude is voor een professional van wezenlijk belang en maakt een mediator tot een professionele mediator. De mediator stelt niet alleen de juiste vragen, maar is zich bewust van zijn/haar houding en reflecteert daar continu op.

HU Mediation is ingebed in Hogeschool Utrecht, een kennisorganisatie, waar naast onderwijs ook onderzoek en de relatie met de praktijk aandacht krijgt. Hogeschool Utrecht leidt professionals op, ook bij HU Mediation.

Na het volgen van de post-bacheloropleiding Mediation bent u een beginnend professioneel mediator. U voldoet aan de beroepscompetenties die zijn vastgesteld door de Mediationfederatie Nederland (MfN).
De opleiding is geaccrediteerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (www.cpion.nl). Bij afronding van de post-bacheloropleiding krijgt u, naast uw certificaat van Hogeschool Utrecht, een diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Onze opleiding is erkend door de MfN. Als u van plan bent om een mediationpraktijk te voeren, raden wij u aan om u na de opleiding te laten registreren als MfN Registermediator. U dient dan, naast het afronden van de basisopleiding, een kennistoets en assessment met goed gevolg af te leggen. Als u ingeschreven wilt blijven als MfN Registermediator dient u ook aan onderhoudsvereisten te voldoen.

Hoe wordt u opgeleid tot mediator?

HU Mediation doet dat door u een leerproces te bieden dat is gebaseerd op de vier stadia van leren: van onbewust onbekwaam via bewust onbekwaam en bewust bekwaam tot onbewust bekwaam.

Voor het doorlopen van deze stadia is tijd en veel oefening nodig. Het minimum aantal van 16 dagdelen dat de MfN stelt voor erkenning van de opleiding is naar onze mening te kort om het leerproces op een verantwoorde wijze af te ronden. HU Mediation heeft daarom ook gekozen voor een opleiding die 40 dagdelen beslaat. Tijdens de opleiding oefent u veel en vaak, ook met ervaren trainingsacteurs. U ontvangt en geeft feedback en wordt persoonlijk begeleid door onze trainers.
Binnen de opleiding worden workshops gegeven waarin de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers voorop staat. Er is een coach verbonden aan de opleiding die ingaat op de specifieke leerpunten van elke cursist.

Heeft u meer vragen? Bel 088-481 98 38 of mail met mediation@hu.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten