Congres HU Mediation

Congres 2017: 'Interne of externe mediation', 10 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 organiseren de Lectoraten ‘Toegang tot het recht’ en ‘Werken in Justitieel Kader’ van Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU), in samenwerking met de post-bacheloropleiding Mediation, het tiende Mediation Jaarcongres. Een dag voor (aankomend) mediators, maar ook professionals die bijvoorbeeld vanuit arbeids-, veiligheidskwesties of strafrechtzaken te maken hebben met mediation. Met kennis en ervaringen uit de wetenschap, praktijkgericht onderzoek en het werkveld. In de ochtend zal vanuit verschillende optieken het onderwerp ‘interne en externe mediation worden belicht. In de middag kunt u workshops volgen waarin op actuele ontwikkelingen, het eigen handelen en wijze van werken/communiceren centraal staat.

Meer informatie over het congres vindt u op www.mediationcongres.hu.nl. Op deze website kunt u zich ook inschrijven.

Congres 2016 'Mediation en Macht', 11 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober organiseren Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU), in samenwerking met de post-bacheloropleiding Mediation, het negende Mediation Jaarcongres. Een dag voor (aankomend) mediators, maar ook professionals die bijvoorbeeld vanuit arbeids-, veiligheidskwesties of strafrechtzaken te maken hebben met mediation.

Congres 2015 ‘Vechten, straffen en helen in mediation: dilemma, paradox of contradictie?’, 6 oktober 2015

Mediation maakt snelle veranderingen door de afgelopen jaren, mede door nieuwe Europese richtlijnen en wetgeving in Nederland. Eén van de tendensen die zich aftekent, is een ontwikkeling richting verdere specialisatie.

Op dit congres is in de plenaire ochtend sessie aandacht besteed aan deze ontwikkeling en zijn in de middag workshops gehouden waarin deze en andere relevante, actuele thema’s op het terrein van mediation verder zijn uitgediept.

Congres 2014 ‘De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige?’, 7 oktober 2014

Mediation maakt snelle veranderingen door de afgelopen jaren, mede door nieuwe Europese richtlijnen en wetgeving in Nederland. Eén van de tendensen die zich aftekent, is een ontwikkeling richting verdere specialisatie.

Aan de ene kant betreft dit een verdere aanscherping van het proces en de vereisten die aan mediators worden gesteld, aan de andere kant gaat het om een inhoudelijke verdieping van mediation in de richting van gespecialiseerde sub-disciplines, zoals op het terrein van het strafrecht, familierecht, arbeidsrecht e.d.

Deze ontwikkeling kent voor-en nadelen en voor- en tegenstanders. In het geval van het strafrecht wordt mediation op basis van de diverse pilots die inmiddels op verschillende plaatsen zijn afgerond, steeds meer een volwaardig alternatief voor een rechterlijke procedure. Maar tot in hoeverre leidt dit tot een juridificering van mediation? … en het ontstaan van een volledige nieuwe groep van strafrechtmediators, waar ‘gewone’ mediators het nakijken hebben?

Ook bij andere specialisaties bestaat de angst dat de inhoud het proces van mediation gaat overheersen en dat daarmee de faciliterende en neutrale rol van de mediator het gaat afleggen tegen die van inhoudelijk adviseur, waarmee deze trend de uitgangspunten van mediation zou kunnen ondermijnen.

In dit congres De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige? stonden we stil bij dit dilemma. Zijn de nadelen reëel? Wegen die op tegen de voordelen? Wat kan gedaan worden om de voordelen van specialisatie te behouden, maar de nadelen te verminderen? … of moeten we die op de koop toenemen?

In het plenaire gedeelte van het congres kwamen voor- en tegenstanders van specialisatie aan het woord en werd ook de visie van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) verwoord. In het middagprogramma is ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen binnen specifieke deelterreinen van mediation.

Het congres werd bezocht door advocaten, mediators, notarissen, psychologen en anderen die werkzaam zijn in juridische of andere relevante functies.

Congres 2013 'Mediation tussen dwang en vrijwilligheid'

Na de aanname van het initiatiefwetsvoorstel over mediation zullen grote veranderingen optreden in de bestaande mediationpraktijk. Het wetsvoorstel beoogt een verdere invoering en professionalisering van mediation: het aantal mediations zal stijgen, maar het aantal mediators zal waarschijnlijk dalen.

De principiële vraag hierbij is hoe dit zich verhoudt tot het beginsel van vrijwilligheid dat tot nu toe een belangrijk uitgangspunt was bij mediation.

Op het congres is stilgestaan bij de mogelijke effecten en neveneffecten van de verdergaande invoering en professionalisering van mediation in Nederland. Daarnaast is er ’s middags in diverse workshops een blik geworpen op overige recente ontwikkelingen of interessante aanpakken op de diverse deelterreinen van mediation.

Congres 2012 'De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos'

Lang is er binnen de wereld van mediation vanuit gegaan dat de ervaring of kwalificatie van een mediator gelijk staat aan een goede opleiding en training (meestal in een Amerikaanse mediationbenadering), het doen van een minimaal aantal mediations per jaar, en het verkrijgen van een aantal punten door deelname aan congressen en cursussen. Hoewel deze operationaliseringen wellicht een gedeelte van de vereisten dekken, raken ze niet of nauwelijks aan andere wezenlijke aspecten van de mediationpraktijk.

In ons congres hebben we stil gestaan bij de vraag wat een mediator nu eigenlijk tot een goede mediator maakt. Welke kwaliteiten moet hij hebben; gaat het naast 'boekjes-kennis' ook om praktische houdingen en ervaringen, en professionele kenmerken die niet gevat worden door bovengenoemde operationaliseringen?

Congres 2011 'Cross-cultural mediation'

Dinsdag 4 oktober 2011 organiseerden HU Mediation en de Universiteit Utrecht opnieuw een congres, getiteld ‘Cross-cultural Mediation’. Door middel van plenaire bijdragen en verschillende workshops werd dit thema belicht en tevens een blik geworpen op overige recente ontwikkelingen op diverse deelterreinen van mediation. Het blijkt dat conflicten vaak ontstaan rond belangen, doeleinden, hulpbronnen en identiteit van groepen met verschillende culturele achtergronden. Gedurende conflicten en de daarbij optredende dynamiek worden verschillen vaak uitvergroot. Ze belemmeren een vreedzame oplossing van het geschil.

Congres 2010 'Preventieve mediation'

Dinsdag 20 april 2010 vond het derde door de Universiteit Utrecht en HU Mediation georganiseerde congres plaats: “Preventieve Mediation”. Vanwege de IJslandse vulkaan lukte het een tweetal keynote speakers uit Amerika en Israël niet om op tijd in Nederland te zijn. Tom Stipanovich verbonden aan het Strauss Instituut van de Pepperdine University in Malibu heeft zijn bijdrage aan het congres professioneel opgenomen op dvd film. Dat maakte dat wij hem toch konden laten spreken op het congres. Verder hebben Georg Frerks, Fred Schonewille van de Universiteit Utrecht en Alexander Rinooij Kan, voorzitter van de SER de andere lezingen verzorgd. ‘s Middags hebben een tiental workshopleiders een groot aantal interessante workshops verzorgd. Minke de Gruil en Meriem Kalter hebben samen met hun collega Katalien Bollen van de Universiteit Leuven een prachtige workshop verzorgd over de machtsbalans in arbeidsmediation. Simone Kalff was dagvoorzitter. We kijken terug op een zeer goed bezocht en geslaagd congres.

Congres 2009 'Reflectie op mediation'

Op 21 april 2009 vond het tweede jaarcongres “Reflectie op Mediation” plaats, georganiseerd door de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Het organiserend comité kijkt terug op een bijzonder geslaagde dag. De keynotesprekers van het ochtendprogramma (Eric van Ginkel, Donald Mc Gillavry, Dick Bonenkamp en Alain Verbeke) hebben onze gedachten over mediation geprikkeld. Er is stil gestaan bij de persoon van de mediator, de methode van mediaten, de vaardigheden en de plek van mediation in de samenleving. De deelnemers van het congres kwamen uit diverse werkvelden. Zowel de overheid als het bedrijfsleven, advocaten en non profit organisaties waren goed vertegenwoordigd. Zij bezochten tijdens het middaggedeelte diverse workshops waar actuele onderwerpen aangeboden werden. Als laatste reflecteerde de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer op passende wijze op mediation. Simone Kalff (directeur HU Mediation) trad op als dagvoorzitter.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten